Olimpiados.lt
Informatika

11 respublikinis Logo konkursas ir olimpiada

Kviečiame moksleivius, pažinusius Logo pasaulį, dalyvauti vienuoliktajame respublikiniame Logo konkurse ir olimpiadoje.

LOGO – tai programų kūrimo sistema, kurią įvaldę mokiniai, gali kurti animuotus paveikslus ir animacinius filmus, piešti, programuoti taikant objektinio projektavimo idėjas, naudotis įvairiomis multimedijos galimybėmis ir dar daug kitų technologinių gudrybių. Logo ugdo  kūrybiškus darbo kompiuteriu gebėjimus.

Konkurso ir olimpiados dalyviai registruojami iki 2011 m. kovo 14 d. renginio interneto svetainėje http://www.jkm.lt/LOGO/2011. Registruotis į konkursą ir į olimpiadą reikia atskirai.

LOGO konkursui darbus kviečiame kurti tema "ATEITIS - MANO RANKOSE".  Darbai gali būti kuriami tiek Imagine Logo, tiek Komenskio Logo programa (negalima naudoti kitų programų ar jomis sukurtų piešinių) ir pateikti iki 2011 m. kovo 14 d. Darbai pateikiami renginio svetainėje, skyriuje „Registracija“ (Darbų siuntimas).

LOGO olimpiada vyks 2011 m. kovo 19 d. nuotolinio mokymo centruose Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje. Olimpiados užduotys bus skelbiamos vaizdo konferencijos būdu. Olimpiados metu darbai gali būti kuriami tiek Imagine Logo, tiek Komenskio Logo programa.

Galima dalyvauti konkurse ar olimpiadoje, arba ir konkurse, ir olimpiadoje.

Logo konkurso ir olimpiados darbai turi atitikti bendruosius ir pasirinktos rungties reikalavimus, kurie skelbiami šio renginio tinklalapyje, skyriuje „Nuostatai“. Konkurso ir olimpiados darbai gali būti vienodų arba skirtingų rungčių.

Moksleivių sukurtus darbus vertins komisija, sudaryta iš Lietuvos mokyklų pedagogų – Logo entuziastų. Uždarymo šventės metu, kuri įvyks KTU E. mokymosi technologijų centre, geriausių darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanomis bei rėmėjų įsteigtais prizais.

Plačiau susipažinti su konkurso bei olimpiados sąlygomis galima Logo konkurso svetainėje.

Renginį organizuoja KTU Jaunųjų kompiuterininkų kartu su  LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centru (ŠMM ITC) bei Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA).