Olimpiados.lt
Geografija

2012 m. mokinių geografijos olimpiados (datos, programa)

2012 metų geografijos olimpiadų TEMA ir programa. Ją rengė LGMA taryba ir Lietuvos mokinių geografijos olimpiadų mokslinis komitetas. Olimpiados tema parinkta atsižvelgiant į jos aktualumą šių dienų pasaulyje.

MŪSŲ – 7 MILIJARDAI

2012 metų olimpiados programa - WORD Teminė olimpiados dalis remsis žemiau pateiktomis temomis.

1.      Gyventojų skaičiaus kaita pasaulyje ir atskiruose regionuose.

2.      Netolygaus gyventojų pasiskirstymo priežastys ir pavyzdžiai.

3.      Demografinė raida išsivysčiusiose ir besivystančiose valstybėse.

4.      Demografinė gyventojų sudėtis ir jos pokyčiai.

5.      Gyventojų amžiaus piramidės ir jų tipai.

6.      Demografinės problemos skirtingo išsivystymo valstybėse ir demografinė politika.

7.      Gyventojų migracijos ir jų priežastys.

8.      Darbo migracijų srautai šiuolaikiniame pasaulyje.

9.      Migracijų pranašumai ir trūkumai emigracijos ir imigracijoms šalims.

10.  Pabėgėliai pasaulyje ir šio proceso keliamos problemos.

11.  Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita, demografinė sudėtis ir migracijos.

12.  Multikultūriškumo reiškiniai šiuolaikiniame pasaulyje.

13.  Didmiesčių augimo dinamika ir didieji pasaulio miestai (prieaugio tempai, geografinis pasiskirstymas).

14.  Miestų žemėnaudos modeliai ir funkcinių zonų urbanizuotoje teritorijoje pasiskirstymas.

15.  Urbanizacijos procesai išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse (urbanizacija, suburbanizacija, kontrurbanizacija)

16.  Globalieji pasaulio miestai ir jų vaidmuo pasaulio ekonomikoje.

17.  Didmiesčių problemos, jų priežastys ir sprendimo būdai.

18. Miestų plėtra ir darnusis vystymasis.

Pastaba: olimpiados organizacinis komitetas ir LGMA taryba, aptarusi pasirengimą šių metų geografijos olimpiadoms, priėmė sprendimą, kad išsamesnio programos varianto, kuriame būtų pateiktas išplėstinis turinys ir jam numatomi gebėjimai, neturi prasmės, nes, atsižvelgiant į daugiametę patirtį, užduočių sudarytojams labai sudėtinga, o kai kada ir neįmanoma atsižvelgti į griežtai apibrėžtus turinio bei gebėjimų rėmus.

Primename, kad, atsižvelgiant į Geografijos olimpiados nuostatus, teminei olimpiados daliai skiriama ne daugiau kaip 30 proc. užduočių. Jų sudarytojai pasilieka teisę hidrosferos tematiką integruoti į užduotis pagal savo pasirinkimą. Atkreipiame dėmesį, kad likusi olimpiados dalis – apie 70 proc. užduočių – remsis Bendrąja geografija.

Olimpiados organizatoriai pateikia rekomendacijų geografiniam takui. Žiūrėkite šią nuorodą

Lietuvos mokinių rajonų/miestų centralizuota geografijos olimpiada: DATA:  2012 m. kovo 13 d. (antradienis)

Rekomenduojama pradžia: 10.00

Lietuvos mokinių respublikinė geografijos olimpiada:

DATA: 2012 m. gegužės 3–5 d.,

VIETA: Telšių „Atžalyno" pagrindinė mokykla, P. Cvirkos g. 2, Telšiai Daugiau informacijos www.geografija.lt