Olimpiados.lt
Chemija

Akad.J.Janickio chemijos konkursas 2010

KTU Cheminės technologijos fakultetas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos chemikų draugija organizuoja akademiko Jono Janickio chemijos konkursą, kuris vyks 2010 m. kovo 30 d.

Konkurso tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, sudaryti jiems galimybes įvertinti savo žinias, susipažinti su KTU Cheminės technologijos fakultetu.

Konkurse gali dalyvauti 9–12 klasių moksleiviai be jokių mokyklos ar švietimo skyriaus rekomendacijų (9-ųjų klasių moksleiviai privalo žinoti esminius 10-os klasės chemijos kurso teorinius teiginius bei pratybų uždavinius). Konkurso laureatai priimami studijuoti į KTU Chemijos technologijos fakultetą be konkurso.

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2010 m. kovo 16 d.

Konkurso darbotvarkė:

9–10 val.

Dalyvių registracija

Dalyviai privalo turėti moksleivio pažymėjimą.

KTU Cheminės technologijos fakultetas, korpusas „C“, fojė

10–12 val. 

Teorinė konkurso dalis

Korpusas „C“

12–15 val.

Pietų pertrauka

Per pietų pertrauką bus galima susipažinti su KTU Cheminės technologijos fakulteto katedromis.

Fakulteto valgykla veikia nuo 8 iki 17 val.

(korpusas „C“)

15–16.30 val.

Eksperimentinė konkurso dalis*

14.45 val. I-o aukšto fojė bus paskelbti teorinės konkurso dalies rezultatai ir nurodyti eksperimentui pakviesti moksleiviai bei laboratorijos.

**18 val.

                            **

Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas

Korpusas „C“, 142 aud.

*Eksperimentinėje dalyje dalyvauja ne daugiau kaip 100 moksleivių, todėl esant didesniam užsiregistravusių moksleivių skaičiui atranka bus daroma atsižvelgiant į teorinės konkurso dalies rezultatus.

Kontaktai dalyvių registracijai

KTU Cheminės technologijos fakultetas

Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas

Tel. (8 37) 30 01 50, faks. (8 37) 30 01 52, el. p. rastctf@ktu.lt