Olimpiados.lt
Kita

ASSIST konkursas

Kazickų šeimos fondas ir JAV veikianti nepelno siekianti ASSIST –inc (American Secondary Schools for International Students and Teachers) organizacija praneša, kad vykdo konkursą 2013-2014 mokslo metamų stipendijoms. Šią paramos programą ir konkursą Lietuvos moksleiviams vykdo Kazickų Šeimos Fondas nuo 2004-jų metų. Fondas skiria 3 stipendijas, o dar tris skiria ASSIST organizacija ir jos rėmėjai. Kasmet nuo 2004 –jų į JAV privačias mokyklas išvyksta ne mažiau nei 6 moksleiviai ir ten mokosi vienus mokslo metus. Moksleiviai po metų privalo grįžti į savo mokykla ir ja baigti. Stipendijas skiria ir ASSIST alumni.

Konkurse kviečiame dalyvauti moksleivius kurie šiuo metu mokosi II gimnazijos klasėje. Konkurso finale bus atrinkti ne mažiau kaip šeši Lietuvos moksleiviai, kurie vienerius mokslo metus mokysis (nuo 2013 m. rugpjūčio antrosios mėnesio pusės iki 2014 m. birželio pradžios) Jungtinių Amerikos Valstijų privačiose mokyklose. Papildomai moksleiviai kviečiami dalyvauti ir Davis fondo stipendijų konkurse. 

Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties, moksleivius. Tai puiki galimybė moksleiviams pažinti pasaulį, labai darbingai, turiningai ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Grižus pasidalinti su savo mokyklos bendruomene, draugais įgyta patirtimi, papasakoti apie kultūrą, gyvenimo būdą, mokymosi ir bendravimo ypatumus. Norime padrąsinti ir kartu pranešti, kad konkurse sėkmingai dalyvauja moksleiviai ne tik iš didžiųjų šalies miestų, bet ir iš mažesniųjų. Puikius mokslo metus JAV praleido moksleivės iš Akmenės, Ignalinos rajono, Birštono, Utenos ir kt. miestų.

Visą informacija apie konkurso sąlygas, privalomus pateikti dokumentus rasite internete, o informaciją Lietuvos moksleiviams čia.

Metų patirtis įspūdingai pakečia moksleivius. Programos dalyviai po vienų mokslo metų praleistų JAV grįžta į savo mokyklas ir įgyta patirtimi dalinasi su mokyklos bendruomene, tampa aktyviais šios programos pagalbininkais. Dauguma moksleivių labai sėkmingai tęsia mokslus IV-oje klasėje, o atsiradusius žinių trūkumus (Lietuvių kalba ir Lietuvos istorija) sėkmingai įveikia savarankiškai su mokytojų pagalba. Įgyjama patirtis padeda tolimesnėse studijose ir praktinėje veikloje.

Moksleiviai, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti užpildytus dokumentus ir jų kopijas paštu, o taip pat e - kopijas elektroninių paštu. Visi nurodymai pateikti nurodytame interneto puslapyje.

Paskutinė dokumentų išsiuntimo paštu diena – lapkričio 24 d.

Esant galimybėms, Jūsų mokyklos pageidavimui, galime atvykti ir supažindinti su šia programa Jūsų mokyklos moksleivius, mokytojus ir tėvelius. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis e-pašto adresu: kff.assist@gmail.com, telefonu 852 312629, 86 98 25632