Olimpiados.lt
Kita

ASSIST konkursas

Kazickų   šeimos   fondas   džiaugiasi   galėdamas   pranešti   apie   konkursą,   organizuojamą   ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers) stipendijoms 2012-2013 mokslo metams gauti. Lietuvos moksleiviams šią programą Kazickų Šeimos Fondas vykdo nuo 2004-jų metų.Konkurse kviečiami dalyvauti moksleiviai, kurie šiuo metu mokosi dešimtoje arba II (gimnazijos) klasėje. Finale bus atrinktišeši Lietuvos moksleiviai, kurievienerius mokslo metus mokysis(nuo2012 m. rugpjūčio antrosios mėnesio pusės iki 2013 m. birželio 10 d.) Jungtinių Amerikos Valstijų vienoje privačių vidurinių mokyklų. Papildomai moksleiviai kviečiami dalyvauti ir Davis foundationprogramoje, kuri skiria stipendijas 2-3 metams baigti JAV vidurinį mokslą ir įsipareigoja skirti stipendiją po 20 tūkst. USD, keturis metus studijuojant JAV universitetuose arba koledžuose. 2008 ir 2009 metais į JAV išvyko po vieną moksleivę iš Lietuvos. Platesnė informacija yra ASSIST svetainėje.

Kviečiami gabūs, iniciatyvūs, pasirengę atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties moksleiviai. Konkurse sėkmingai dalyvauja moksleiviai ne tik iš didžiųjų šalies miestų, bet ir iš mažesniųjų. Puikius mokslo metus JAV praleido moksleivės iš Akmenės, Ignalinos rajono, Birštono ir kt. miestų.

Visą informacija apie konkurso sąlygas, privalomus užpildyti dokumentus rasite internete: www.assist-inc.org

Tikslus adresas, skirtas Lietuvos moksleiviams

Truputį  apie  ASSIST

Tai  JAV  privačių  mokyklų  asociacijos  organizacija,  veiklą  pradėjusi  prieš 41 metus. Pradžia - 1969/70 mokslo metai, kai programos iniciatorius Paul Sanderson ir jo šeima iš Suffield Academy pasikvietė į JAV 13 Vokietijos gimnazistų. Idėja buvo plačiai palaikyta - JAV mokyklų bendruomenės įsteigė stipendijas užsienio šalių moksleiviams. Ši tradicija plėtėsi - dabar asociacijoje dalyvauja daugiau kaip 80 privačių JAV mokyklų. Jos kasmet pakviečia į JAV apie 140 moksleivių iš 17 pasaulio šalių. Šalių sąrašas nuolat kinta. 2010/11 m.m programoje dalyvauja 147 moksleiviai iš 17 šalių, kurie mokosi 87-niose JAV privačiose mokyklose. Patekti į JAV mokyklas teoriškai gali bet kuris moksleivis iš viso pasaulio, jei jis įvykdo pagrindinius du reikalavimus: moksleivis atitinka jam keliamus mokyklos nustatymus (žinios - pažangumas - gabumai; įvertinama egzaminais), bei kita svarbi sąlyga - tėveliai ar kitas rėmėjas sumoka nustatytą metinį mokestį. Jis kinta - ateinančių m.m. (11/12) vidutinė suma bus 48,700.0 USD. Šios programos dėka, bent 6 Lietuvos moksleiviai turi galimybę mokytis už  nedidelę sumą. Kitiems metams nustatyta suma yra 3.250 USD.

Programos tikslas - padėti gabiems, iniciatyviems, darbštiems moksleiviams įgyti brangiausią turtą - žinias.

Moksleiviai, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti užpildytus dokumentus paštu (originalus ir kopijas) bei užpildytą anketos formą (application form) ir savo esė atsiųsti adresu: Mr. Zenonas Bedalis

The Kazickas Family Foundation

Sv. Jono Str. 13

011 23 Vilnius

Lithuania Paskutinė dokumentų išsiuntimo paštu diena - lapkričio 26 d.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis:

el-pašto adresu zenonasb@hotmail.com_Oficialus puslapis._