Olimpiados.lt
Kita

ASTRO renginiai

Pagrindiniai astronomijos konkursai, olimpiados:

  • LAO (Lietuvos astronomijos olimpiada)
  • IAO (Tarptautinė astronomijos olimpiada)
  • IAAO (Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada)
  • Konkursas "Visata ir žmogus"

Čia pateiktos nuorodos tik į pagrindinius astronomijos renginius. Informacijos apie likusius konkursus ir olimpiadas ieškokite bibliotekoje, kalendoriuje, nuorodose ir prie bendrų naujienų.