Olimpiados.lt
Biologija

BioSa3 apsilankymas KMU

Šaltą ir vėjuotą vasario 12-os rytą ryžtingi ir drąsūs biosininkai iš visos Lietuvos susirinko į Kauną, norėdami apžiūrėti Kauno medicinos universitetą – KMU. Pirmiausia žygiavome į Mokomąjį laboratorinį korpusą - MLK, kur išklausėme Dalės Vieželienės paskaitą apie hemoglobiną, mioglobiną, jų panašumus ir skirtumus, taip pat smulkiai nagrinėjome deguonies prisijungimą ir pernašos kelią.

Po paskaitos lipome į šeštą MLK aukštą - Biomedicininių tyrimų institutą, kur doktorantas Paulius Čižas papasakojo apie mitochondrijų ir neuronų tyrimus, taip pat leido keletą nervinių ląstelių patyrinėti mikroskopu o kad dar geriau jas atskirtume parodė trumpą filmuką. Vėliau doktorantas aprodė keletą laboratorijų, į kurias visi  sunkiai tilpome. Pasivaikščioję KMUK požeminiais tuneliais ir pamatavę jų aukštį, keliavome į 2007 metais pastaytą modernią KMU biblioteką, kur BioSa3 kuratorė Laura Navasaitytė mus supažindino su automatizuota knygų priėmimo/atidavimo sistema, skaitykla, kompiuterių, video-audio salėmis, stiklinėmis mokymosi auditorijomis bei individualiomis darbo vietomis.

Atsisveikinę su KMU klinikomis, vykome KMU centrinių rūmų link. Nepaisant itin įdomios kelionės perpildytu autobusu (porai mūsų teko keletą minučių pastovėti ant paskutinio autobuso laiptelio, kol vairuotojas prisiminė uždaryti duris), visi saugiai nukeliavome į centrinius rūmus. Pavalgę ir pailsėję vienoje iš auditorijų, nužingsniavome į Anatomijos muziejų, kur Anatomijos muziejaus vedėja V. Kriaučiūnienė supažindino su muziejaus istorija ir eksponatais, sužinojome, kaip jie klasifikuojami ir kaip pagaminami. Paskui lipome žemyn, kur mus pasitiko užrašas "Mortin vivos docent" - prozektoriumas. Tačiau čia nebuvo nei baisaus kvapo, kurio dauguma tikėjosi, nei kraupaus vaizdelio kaip iš siaubo filmo - viskas švaru ir tvarkinga. Apžiūrėjome ant sienų kabančius plakatus, plastikinius žmogaus modelius, taip pat keletą smegenų pjūvių su ekstrapiramidinės sistemos branduoliais. Netrukus prof. D.H. Pauža mums aprodė keletą Anatomijos instituto laboratorijų, supažindino su prietaisų veikla, pademonstravo, kaip tyrinėjami objektai, kurie padėti po mikroskopo objektyvu, gali būti matuojami bei analizuojami iš karto kompiuterio ekrane. Vėliau ėjome į balzamavimo patalpas, kur priimami žmonių, atidavusių savo kūną Anatomjos muziejui, palaikai.

Ilgai profesoriaus netrukdėme ir keliavome į Žilinsko auditoriją, kur įsitaisėme mediniuose, laiptais link lubų kylančiuose suoluose. Laura mus supažindino su stojimo į KMU tvarka, papasakojo apie odontologijos bei medicinos studijas, pristatė probleminį mokymą(si). Medicinos studentė Rasa Žemaitaitytė buvo paruošusi klinikinės situacijos prezentaciją apie naujagymį, sirgusį cistine fibroze. Išsiaiškinome ligos simptomus bei gydymo eigą. Po to diskutavome apie studijų kainas, moterų galimybes chirurgijoje ir kitus mus dominančius dalykus. Apie 17 val. pažintinė – edukacinė ekskursija po KMU buvo baigta ir visi apsnigtais keliais bei takeliais išsiskirstėme namo.

Iki kitų susitikimų!