Olimpiados.lt
Filologija

Dėl Lietuvos mokinių 43 - ojo jaunųjų filologų konkurso respublikinio etapo

Informuojame Jus, kad 2011 m. balandžio 8–9 dienomis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (Laisvės g. 10, LT 89218 , Mažeikiai, telefonas 8 44326137, faksas 8 443 26137, pavaduotojai ugdymui: 8 44327391, mob. tel. +370 686 76837) organizuojamas Lietuvos mokinių 43 – ojo jaunųjų filologų konkurso respublikinis etapas. Gimnazija įsikūrusi senamiestyje (geriausiai iš autobusų ir geležinkelio stoties eiti Vasario 16 -osios gatve iki centrinės Laisvės gatvės (3–5 minutes), po to pasukti į dešinę ir dar paeiti 5 minutes).

Konkurso pradžia – 2011 m. balandžio 8 d., 11 val. Dalyvių registracija vyks nuo 10.15 iki 11.00 val. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje. 

Kilus neaiškumams dėl nakvynės galima teirautis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Janinos Palenskienės el. paštu jpalenskiene@gmail.com (šiuo paštu gali registruotis į nakvynę ir visi tie, kurie pageidauja atvykti iš vakaro), dėl kviečiamųjų sąrašų – Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorės Aldonos Augustaitienės (85) 2398560, el. paštu: a.augustaitiene@lnb.lt

Atsakymas tiems, kurie klausia, ar bus pasirūpinta jų nakvyne. 

Taip. Jūsų nakvyne jau pasirūpinta, vietos rezervuotos, daugiau informacijos apie nakvynės vietą gausite per registraciją. 

Mokinių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas – savivaldybės švietimo padalinys, mokykla. Atvykusiųjų iš vakaro nakvynės išlaidos nėra apmokamos. Mokytojų nakvynės kaina – 40 Lt. 

Daugiau informacijos: Jurgita Mačiokaitytė, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro, Olimpiadų skyriaus Neformaliojo ugdymo organizatorė, tel. 8(5) 2776301, mob. Tel. 8 604 12218.