Olimpiados.lt
Biologija

DNR diena Lietuvoje 2019

Jau dvyliktą kartą Lietuvoje organizuojamas Europos ir Amerikos žmogaus genetikos draugijų inicijuotas mokinių darbų, skirtų DNR dienai paminėti, konkursas. Šiais metais nacionaliniame konkurse yra pasikeitimai, su kuriais galite susipažinti perskaitę konkurso nuostatus.

Nacionaliniame konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos mokyklų mokiniai. Kiekviena mokykla, atlikusi pirminį vertinimą, atrenka iki penkių geriausių darbų, atstovausiančių mokymosi įstaigą nacionaliniame konkurse.

Priimami darbai, pasirinkta viena iš dviejų temų (žr. žemiau):
• Rašinys
• Vaizdo kūrinys
• Projektinis darbas

Nacionaliniam konkursui darbai lietuvių kalba įkeliami į elektroninę įkėlimo - priėmimo sistemą Lietuvos žmogaus genetikos draugijos tinklapyje 2019 m. vasario 24 d. 24:00 val.

Kviečiame dalyvauti!