Olimpiados.lt
Biologija

DNR dieną – pažintis su genetikos mokslu

Šiandien jau galime drąsiai teigti, kad Tarptautinės DNR dienos paminėjimas Lietuvoje tapo puikia tradicija. 2006 m. Tarptautinės DNR dienos proga Amerikos žmogaus genetikos draugijai kilo idėja surengti esė konkursą, 2008 m. tokį konkursą organizavo Europos žmogaus genetikos draugija, o 2009 m. šiai puikiai Amerikos ir Europos žmogaus genetikos draugijų iniciatyvai pritarė ir Lietuvos žmogaus genetikos (toliau – LŽG) draugija, imdamasi organizuoti mokinių esė konkursą šalyje.  Pagrindinis konkurso tikslas buvo skleisti genetikos mokslo žinias tarp mokinių ir mokytojų, ugdyti mokinių žingeidumą, domėjimąsi šių dienų genetikos mokslo aktualijomis, o taip pat atkreipti dėmesį į gabius ir sumanius Lietuvos mokinius, būsimuosius jaunuosius mokslininkus. Šia proga LŽG draugija, bendradarbiaudama su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro Olimpiadų skyriumi, Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetu bei „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio atstovais, 2011m. balandžio mėn. 18d. į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiąją auditoriją jau trečią kartą sukvietė mokinius, esė – rašinių konkurso nugalėtojus, jų klasės draugus ir mokytojus. Šis Tarptautinei DNR dienai skirtas renginys prigijo mūsų šalyje ir jau tapo kasmetiniu, sukviečiančiu vis daugiau dalyvių iš įvairiausių Lietuvos miestelių. Jau nuo vasario mėnesio pradžios mokiniams buvo paskelbtos dvi rašinių temos: 

  1. 2010 m. svarbaus atradimo genetikoje dėka buvo išsiaiškinta, jog dalis kai kurių šiuolaikinių žmonių DNR sekos atitinka Neandertaliečių DNR sekos dalį. Trumpai paaiškinkite šį atradimą ir aptarkite jo svarbą/aktualumą žmogaus kilmei ir evoliucijai aiškinti.  
  2. Didelė privačių kompanijų dalis siūlo genetinių tyrimų paslaugas pacientams (vartotojams) tiesiogiai be gydytojų genetikų konsultacijos/rezultatų interpretavimo. Aptarkite, ar pritariate šiai praktikai. Galite remtis medicininiu, etiniu, teisiniu ar socialiniu šios problemos aspektais. 

Nacionaliniame konkurso etape, kuris vyko šalyje, dalyvavo gausus būrys keturiolikmečių – aštuoniolikmečių mokinių iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių, tokių kaip Marijampolė, Šiauliai, Zarasai, Skuodas, Kuršėnai, Mažeikiai, Telšiai, Jurbarkas, Klaipėda, Ukmergė, Švenčionėliai, Darbėnai, Prienai, Krekenava, Kaunas, Vilnius. Visus juos jungė vienas tikslas – dalyvauti jau trečią kartą tokio pobūdžio surengtame esė konkurse Lietuvoje. Konkurso organizatorius pasiekė 70 mokinių darbų, kuriuose dalyviai reiškė savo nuomonę viena iš aukščiau nurodytų temų. Mokinių darbus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos žmogaus genetikos draugijos ir Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro Olimpiadų skyriaus narių, mokytojų, vadovaudamasi iš anksto parengtais esė vertinimo kriterijais. Šio renginio pagrindinis tikslas buvo plačiau supažindinti Lietuvos jaunąją kartą, o ypač mokinius, su jauna ir sparčiai progresuojančia medicinos šaka – genetika. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Dekanė profesorė habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė bei renginio sumanytojas ir pagrindinis iniciatorius Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas, Lietuvos žmogaus genetikos draugijos pirmininkas, Europos žmogaus genetikos draugijos Edukacinio komiteto tarybos narys profesorius habilituotas daktaras Vaidutis Kučinskas. Profesorius habilituotas daktaras, Mokslų akademijos narys korespondentas Kęstutis Sasnauskas renginio dalyviams perskaitė įdomią paskaitą „Genų inžinerija – įrankis genomams keisti: jos taikymai moksle, medicinoje ir pramonėje“. Savo darbus bendraamžiams pristatė 2010 m. vykusio „DNR esė“ konkurso Europoje laimėtojai – Viktorija Gurskytė iš Telšių Džiugo vidurinės mokyklos (mokyt. A.Alšauskaitė) ir Justas Kazlauskas Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos (mokyt. L.Jonušaitė). Renginio kulminacija buvo nacionalinio mokinių esė konkurso etapo rezultatų paskelbimas ir konkurso nugalėtojų šalyje apdovanojimai. Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko Benedikto Juodkos įsteigtas apdovanojimas skirtas Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos abiturientei Astai Dumbrauskaitei (mokytoja Gražina Suleimanova), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanė apdovanojo Vilniaus licėjaus Tarptautinio bakalaureato mokinę Eglę Butkevičiūtę (mokytoja Alyda Daulenskienė). Telšių Žemaitės gimnazijos mokinei Viktorijai Gurskytei (mokytoja Eugenija Bertavičienė) Lietuvos žmogaus genetikos draugijos prizą įteikė draugijos pirmininkas profesorius Vaidutis Kučinskas. „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio Lietuvoje prizą Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokinei Viltei Kaminskaitei (mokytoja Lina Čelnaitė) įteikė direktorius mokslui dr. Arvydas Lubys. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomu apdovanotas Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinys Mindaugas Paužuolis (mokytoja Rasa Salemonienė), II laipsnio diplomais – Radvilė Bankauskaitė (Kauno technologijos universiteto gimnazija, mokytoja Aldona Matiukienė) ir Aurelija Gerlinskaitė (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, mokytoja Daiva Puodžiukienė), III laipsnio diplomais - Mindaugas Motiejūnas (Ukmergės Užupio vidurinė mokykla, mokytoja Laima Motiejūnienė), Monika Remenčiūtė (Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, mokytoja Nijolė Ankudavičienė) ir Renata Šalkevič (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, mokytoja Daiva Puodžiukienė), atskiru diplomu už originalumą apdovanota Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokinė Solveiga Žibaitė (mokytoja Loreta Banaitienė). Po mokinių apdovanojimų DNR dienai skirtas renginys persikėlė į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Medicininės genetikos centrą ir Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinį. Čia visi mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į pažintines ekskursijas. Nors, ir baigėsi Tarptautinei DNR dienai skirtas renginys Lietuvoje, visų Lietuvos mokinių rašytos esė dalyvaus tolimesniuose esė konkurso etapuose Europoje, darbai vertinami Europos žmogaus genetikos draugijos Edukacinio komiteto narių. Šio etapo nugalėtojai 2011-05-28 bus paskelbti kasmetinėje Europos žmogaus genetikos draugijos konferencijoje, kuri vyks Amsterdame (Nyderlandai). Norime palinkėti sėkmės Lietuvos mokiniams.  Atsakingas mokslo renginio vadovas prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas