Olimpiados.lt
Biologija

DNR dienos konkursas!

Jau penktąjį kartą rengiamas kasmetinis Europos mokinių rašinių, skirtų DNR dienai paminėti, konkursas.

Konkursas skirtas paskatinti mokinius apmąstyti genetinių tyrinėjimų svarbą visuomenei ir jų pritaikymo galimybes. Tikimasi, kad rašiniai bus sklandūs, gerai apgalvoti ir paremti puikiais argumentais, įrodančiais pasirinktos temos aktualumą. Skelbiamos rašinių temos:

- Greitai bus galima nustatyti visą žmogaus genomo seką už mažiau nei 1000 eurų. Ar norėtumėte, kad būtų nustatyta jūsų genomo seka? Kokie būtų trūkumai ir privalumai, ypač susiję su jūsų sveikata? Ką norėtumėte sužinoti apie riziką jūsų sveikatai ar jūsų šeimos sveikatai, ir ko norėtumėte nežinoti? Kaip ši informacija galėtų pakeisti jūsų gyvenimo būdą ar kitus sprendimus?

    • Genai veikia organizmą, kai yra įjungiami ir išjungiami tam tikrais keliais ir tam tikru metu. Normalus vystymasis ir netgi elgesys yra reguliuojamas šių procesų, taigi įgimti defektai ar ligos gali atsirasti, kai sutrinka genų reguliacijos procesai. Per paskutiniuosius 30 metų genomo tyrimai nustatė daug mechanizmų, veikiančių genų raišką. Pasirinkite genų reguliacijos procesą (kai kurie nurodyti apačioje) ir naudodamiesi pavyzdžiais pagrįskite savo nuomonę, paaiškinkite, kaip šio proceso pakitimai gali sukelti ligą, pvz., vėžį.
  • Genų reguliacijos mechanizmų pavyzdžiai: slopikliai, aktyvikliai, stiprikliai, RNR interferencija (RNRi), vienatėvė disomija, genomo įspaudas, epigenetiniai chromatino pokyčiai, aplinkos veiksniai.

Rašiniai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 1 d. 24:00 val. Konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos mokyklų mokiniai nuo 14 iki 18/19 metų amžiaus. Daugiau informacijos - nuostatuose.