Olimpiados.lt
Fizika

„Fotono“ viktorina

Kviečiame visus moksleivius (ir studentus jeigu tik nori) sudalyvauti neeilinėje, autorinėje Mindaugo Stakvilevičiaus fizikos viktorinoje. Į kai kuriuos klausimus atsakymų nežino net pats viktorinos autorius. Devintokai ir dešimtokai gerai pasirodę viktorinoje bus priimti į „Fotoną“ be stojamųjų uždavinių sprendimų. Naudotis galite visais įmanomais šaltiniais, aišku, į klausimus turite atsakyti kiekvienas individualiai. Atsakymus pateikite „Fotono“ forume iki 2011 lapkričio 10.

Klausimai:

1. Kada Saulė pažeria daugiau savo energijos Žemei: ar sausio, ar liepos mėnesį? 

2. Kiek kartų turėtų sutrumpėti Žemėje para, kad ekvatoriuje drambliai dvigubai palengvėtų? 

3. Pirmasis lietaus lašas nukrito dvigubai didesniu greičiu nei paskutinis. Koks tų lašų masių santykis? 

4. Kuria kryptimi linksta siūbuojančio baobabo šešėlis greičiausiai? 

5. Pagrindinės oktavos la natos virpesių dažnis 220 Hz, pirmosios (standartas) – 440 Hz. Koks antrosios oktavos la natos virpesių dažnis? 

6. Į ežerą mestas akmuo sukelia apskritimines bangas. O kokias bangas jis sukeltų upėje? 

7. Kuri statinė greičiau nuriedės nuo tos pačios neaukštos nuožulniosios plokštumos – ar su neužšalusiu, ar su suledėjusiu vandeniu? 

8. Iš kur mes gauname deguonį žiemą, kai medžiai be lapų, o žolė - po sniegu? 

9. Kaip dažnai laikrodžio sekundinė rodyklė perdengia minutinę?

10. Kam briedžiui vasarą ragai (žiemai juk juos numeta)?

Linkiu pažvelgti į fizikos problemas kitu kampu!

Pateikta pagal: „Fotono“ viktorina