Olimpiados.lt
Filologija

Gimtojo žodžio šventė Klaipėdoje

Balandžio 17-18 dienomis Klaipėdos universiteto Menų fakultete vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso baigiamasis etapas. Konkurso organizatoriai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos jaunimo centras. Pirmąją dieną skaitė 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniai, antrąją dieną vyko poetinių kompozicijų konkursas.

Skaitovus vertino kompetentinga komisija. Komisijos pirmininkė - Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros vedėja, doc. dr. Danutė Vaigauskaitė. Nariai: Muzikos ir teatro akademijos vaidybos katedros scenos kalbos dėstytoja Irena Žitkutė; Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros dėstytoja, aktorė Virginija Kochanskytė; Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros docentas, režisūros ir vaidybos pedagogas, teatro ir kino aktorius Vytautas Anužis; Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė; Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto kalbos kultūros specialistė Vitalija Kapsevičienė bei Neolė Jucienė – Teatro mokytoja ekspertė. Konkurso vedėjai – režisūros specialybės trečiojo kurso studentai.

Koks gi konkursas dalyvio akimis? Iš tiesų tai graži prasminga šventė! Komisijos pirmininkės D. Vaigauskaitės žodis – nuoširdus, uždegantis, sušildantis. Teatro salė – maža, be galo jauki. Iš vakaro atvykusiems konkurso dalyviams šioje salėje trečiojo kurso studentai vaidino spektaklį B. Brechto „Gerasis žmogus iš Sezuano“. Tai puiki dovana mokiniams ir mokytojams. Įspūdingas spektaklis! Kitą rytą toje pačioje scenoje jau skaitė mokiniai. Po konkurso komisijos nariai negailėjo skaitovams gerų žodžių, nuoširdžių patarimų. Pasak V. Kochanskytės, pasirinktos temos rodė jaunų žmonių brandą, pilietiškumą. Kompozicijų kūrėjams buvo priminta, kad svarbiausias yra meninis žodis, o ne teatrinės priemonės, muzika. Pagalbinės priemonės neturi užgožti žodžiu reiškiamos minties. Aktorius V. Anužis džiaugėsi, kad visos kompozicijos skirtingos, be štampų. V. Kapsevičienė juokaudama vadino save „kalbos policija“. Ji teigė, kad šiemet mokiniai darė mažiau tarties ir kirčiavimo klaidų, bet jų dar buvo, tad kalbos kultūros specialistė atkreipė dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas. Toks konkurso dalyvių programos aptarimas – geriausias seminaras norintiems mokytis ir tobulėti.

Kas gi nugalėjo? Pritariu komisijos pirmininkės D. Vaigauskaitės minčiai, kad nugalėtojai visi tie, kurie dalyvavo, kurie mokėjo džiaugtis savimi ir kitais, kurie išmoko ploti taip, kad skruzdėlės po delnus bėgiotų. O konkursas yra konkursas, vieni pirmi, kiti antri...

5-8 klasių grupėje I vietą laimėjo Ignalinos Č. Kudabos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinys Grigorijus Orlovas (mokyt. J. Narbutaitienė) bei Panevėžio r. Uliūnų pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Dovydas Muraška (mokyt. A. Raišienė).

II vieta skirta Molėtų pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniui Kristupui Kavaliūnui (mokyt. R. Krupauskienė) ir Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos 6 klasės mokiniui Mariui Leskevičiui (mokyt. A. Kibildienė)

III vieta - Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos 6 klasės mokiniui Vėjui Marčenkovui  (mokyt. R.Jagminaitė)  ir Prienų r. savivaldybės Jiezno gimnazijos 6 klasės mokiniui Dainiui Grigoniui (mokyt. N. Kuliešienė)

9-12 klasių grupėje I vieta skirta Mažeikių Gabijos gimnazijos 10 klasės mokiniui Daniui Seiliui (mokyt. A. Lementauskienė), VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos 11 klasės mokiniui Dovydui Laukiui (mokyt. V Vyšniauskaitė, Z.Urbonavičienė) bei VšĮ VDU Kauno „Rasos" gimnazijos 12 klasės mokiniui Juozapui Mindaugui Preikšai (mokyt. D.Narbutavičienė).

II vietą laimėjo Telšių Žemaitės gimnazijos 12 klasės mokinė Viktorija Bružaitė, Klaipėdos „Ąžuolyno" gimnazijos 12 klasės mokinė, Klaipėdos jaunimo centro auklėtinė Greta Gerazimaitė (mokyt. K. Stasiulienė), Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 12 klasės mokinys Žygimantas Pajuodis (mokyt. O.Jakimavičienė)

III vieta skirta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 11 klasės mokiniui Andriui Mingailai (mokyt. D. Ašerienė), Šakių „Varpo" vidurinės mokyklos 12 klasės mokinei Margaritai Remeikaitei (mokyt. V. Meškaitienė) bei  Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos 11 klasės mokiniui Benui Cechanavičiui (mokyt.V. Gaučienė).

Poetinių kompozicijų konkurse I vieta skirta Šakių „Varpo" vidurinės mokyklos poetinės kompozicijos „Nereikia tikriausiai būtina" dalyviams (mokyt.V. Meškaitienė)

II vietą laimėjo Elektrėnų „Versmės" gimnazijos poetinės kompozicijos „Kas atsitiko Žemei" dalyviai (mokyt. A. Liutkevičienė), Klaipėdos „Varpo" gimnazijos poetinės kompozicijos  „Dešimt punktų sielai pražysti" dalyviai (mokyt.V. Beniulienė) bei Klaipėdos „Ąžuolyno" gimnazijos poetinės kompozicijos „Si bemol arba la diez" dalyviai (mokyt.A. Lenkauskienė)

III vieta skirta Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos poetinės kompozicijos „Gailile raso" dalyviams (mokyt.V. Fijalkauskas, A.Želvys) bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos poetinės kompozicijos „Ar patikėsi manimi?" dalyviams (mokyt.J. Antanėlienė - Matekonytė, R.Razmienė)

Skaitovai taip pat buvo apdovanoti už įtaigumą, artistiškumą, už originalų medžiagos interpretavimą, už kūrinio minties tikslumą. Poetinės kompozicijos apdovanotos pagyrimo raštais už temos aktualumą,už lietuvių literatūrinės klasikos interpretavimą, už žodžio ir judesio dermę ir kita. Malonu, kad buvo pastebėti patys geriausi kompozicijų skaitovai, jie apdovanoti pagyrimo raštais už įtaigumą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais už kasmetinį kruopštų ir nuoširdų darbą rengiant mokinius meninio skaitymo konkursams buvo apdovanotas būrys mokytojų.

Šių metų konkursas baigėsi. Mokytojai ir mokiniai tikisi, kad kitą pavasarį Klaipėdos universitetas vėl svetingai sutiks tradicinio konkurso dalyvius.

Protokolas.