Olimpiados.lt
Kita

II Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, remdamasi estų patirtimi ir ilgamečiu bendradarbiavimu su Europos muzikinio ugdymo mokyklose asociacija (EAS), 2012 m. kovą inicijavo pirmąją Lietuvoje Muzikos olimpiadą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada įvyko Klaipėdos universitete, organizatoriams talkino Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Ugdymo plėtotės centras. Atliepiant šiuolaikinio švietimo siekinius ugdyti kultūrinę ir kūrybingumo kompetencijas ir vis didėjančią reikšmę kultūroje ir jaunimo gyvenime meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, parengtos Olimpiados užduotys mokiniams suteikė galimybių būti kūrėjais, atlikėjais, interpretatoriais, atskleisti savo talentus. Šios Olimpiados nugalėtojai dalyvavo Tarptautinėje muzikos olimpiadoje Taline ir parsivežė svarių apdovanojimų. 2013 m. kovo 16 d. vyks II Lietuvos mokinių muzikos olimpiada, kurioje susirungs mokyklų ir vietos savivaldos organizuotų olimpiadų nugalėtojai. Mokiniai varžysis atlikdami 4 užduotis: muzikos žinių tikrinimo testą, skaitydami muzikos raštą iš lapo, dainuodami dainą, pristatydami originalią kompoziciją.

Kviečiame mokytojus, savivaldybių švietimo administracijos padalinius ir švietimo pagalbos centrus surengti kūrybiškumo ir saviraiškos šventę savo ugdytiniams ir suorganizuoti muzikos olimpiadą savo mokyklose, savivaldybėse.

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada vyksta trimis etapais:

I etapą organizuoja ir datą pasirenka bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar kitos mokyklos, jų nugalėtojai varžosi II etapo savivaldybės organizuojamoje olimpiadoje. Organizuojant olimpiadą galimos laisvos formos užduotys, III etape – pagal 1 priede pateiktas užduočių nuorodas.

III etapas – šalies muzikos olimpiada – 2013 m. kovo 16 d.Klaipėdos universiteto Menų fakultete, K. Donelaičio g. 4. Jį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Lietuvos muzikos mokytojų asociacija.

Paraiškas pagal pateiktą formą (2 priedas) į Lietuvos mokinių muzikos olimpiados trečiąjį etapą prašom atsiųsti iki 2013 m. kovo 1 d. el. p. adresu muz.olimpiada@gmail.com.

Maloniai laukiame jaunųjų muzikos kūrėjų ir atlikėjų!

Olimpiados sąlygas rasite čia.