Olimpiados.lt
Geografija

Informacija apie LitGeO 2012 II etapą

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados (LitGeO) rajonų/miestų (II) etapas vyks centralizuotai 2012 m. kovo 13 d.

Užduotis elektroniniu paštu rajonams/miestams LMITKC olimpiadų skyrius persiųs kovo 12 d. Užduočių sprendimo pradžia 10.00 val., tačiau galima rinktis ir kitą laiką. Užduotims atlikti skiriamos 2 val. Sprendimai bus pateikti kovo 13 d.

Visi olimpiados dalyviai privalo turėti:

  • 1. Liniuotę.
  • 2. Skaičiuotuvą (dėl leidimo naudotis mobiliaisiais telefonais kaip skaičiuotuvu sprendimą priima olimpiados organizavimo komisija).

1. Geografinis testas. Jį sudarys 30 klausimų. Iš jų 20 – iliustruoti. Siūloma rinktis: atlikti jį internete arba įprastu būdu popieriaus lapuose (5 A4 formato puslapiai). Pasirinkus tradicinį būdą, reikia atkreipti dėmesį, jog dauguma iliustracijų spalvotos. Spausdinant ne spalvotai, dalies iliustracijų turinys gali būti šiek tiek sunkiau suprantamas, tačiau esminių trikdžių tai sudaryti neturėtų.

Internete testas bus įjungtas 10.00 ir sistema veiks iki 14.00. Internetiniam testui atlikti bus nustatytas 45 min. trukmės intervalas, tačiau mokiniai šią užduotį paprastai atlieka per 20–30 min. Prašome atkreipti mokinių dėmesį, kad jie neskubėtų, nes iš pirmo žvilgsnio atrodantys lengvi klausimai pakiša koją šimtams mokinių.

Dėmesio: dėl galimų interneto momentinių sutrikimų, baigus užduotį, sistema gali neužfiksuoti atsakymų, t.y. nepateikti atsakymų lentelės. Atkreipiame dėmesį, kad taip įvyksta ne dėl organizatorių, bet dėl vietos internetinių sistemų, serverių ir kt. sutrikimų. Dažniausiai, net ir esant sutrikimams, informacija apie dalyvio atsakymus automatiškai patenka į administravimo sritį, dėl to, prieš priimant sprendimą, ar sudaryti mokiniams galimybę dar kartą atlikti internetinį testą, prašome skambinti šiuo tel. 8 685 57942. Jums bus suteikta informacija, ar Jūsų mokinių rezultatai užfiksuoti.

www.manogaublys.lt testų modulis.

Geografinis testas vertinamas 30 taškų.

2. Teorinės užduotys. Jų bus 4. Kiekvieną užduotį sudaro keli klausimai, taip pat šaltiniai (pvz., kartoschemos, diagramos ar kt.), kuriais remiantis reikia pateikti trumpą ir aiškų atsakymą.

Šiai užduočiai skiriama nuo 30 iki 50 min.

Teorinės užduotys vertinamos 50 taškų.

3. Geografinio vardyno užduotis. Ši užduotis skirta geografijos vardyno objektų žinojimui patikrinti. Mokiniams teks įvardyti kontūriniame žemėlapyje pažymėtus objektus. Informuojame, kad ruošiantis šiai užduočiai nepakanka naudotis tik geografijos vadovėliais ir pratybomis. Puikus pagalbininkas galėtų būti leidinys “TOPO. Pažink pasaulio geografijos vardyną“, I ir II dalis.

Šiai užduočiai skiriama nuo 10 iki 20 min.

Užduotis žemėlapyje vertinama 20 taškų.

4. Praktinės užduotys. Tai užduotys, kuriose tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir gebėjimai. Šiai užduočiai skiriama iki 30 min.

Praktinės užduotys vertinamos 25 taškais.