Olimpiados.lt
Filologija

Istorinio rašinio konkursas, skirtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimui (Vilnius - Balstogė - Varšuva)

Konkursas Lietuviai, lenkai ir jų kaimynai yra skirtas lietuvių ir lenkų jaunimui, gyvenančiam Lietuvoje ir Lenkijoje, skirtingų kultūrų paribyje. Kadangi regionas, kuriame organizuojamas konkursas, yra įvairialypis, tema apima taip pat rusų ir baltarusių visuomenės problematiką.

Konkurso tikslas – vystyti ir gerinti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos propaguojant tolerancijos ir atvirumo laikyseną skirtingų patirčių ir nuomonių atžvilgiu. Tokia laikysena gali teigiamai įtakoti tarpusavio santykius ateityje.  Be to, lietuvių-lenkų santykių įvaizdis jaunimo akyse turi didelę pažintinę vertę.

Mokiniams – o kartu ir jų istorijos, literatūros, kalbos ir kitų dalykų  mokytojams bei mokyklų vadovybei – siūlomos penkios rašto darbų temos.

1. Lenkų įvaizdis lietuvių sąmonėje; lietuvių  įvaizdis lenkų sąmonėje.

2. Ką reiškia gimti ir gyventi mišrioje šeimoje – patirtis vertinga ar tik sunki?

3. Mano kaimynai – skirtingų tautybių atstovai.

4. Bendra Lietuvos ir Lenkijos istorija lietuvių ir lenkų atmintyje.

5. Lietuvos ir Lenkijos santykių ateitis priklauso taip pat nuo tavęs.

Konkurso nuostatus rasite čia. Detalūs klausimai, pateikiami prie kiekvienos temos, turėtų padėti sukurti darbo koncepciją, taip pat padėti moksleiviams pokalbiuose su praeities liudininkais.