Olimpiados.lt
Kita

Kazickų šeimos fondo ir ASSIST konkursas

Kazickų šeimos fondas (KFF) ir JAV veikianti nepelno siekianti organizacija ASSIST–inc (American Secondary Schools for International Students and Teachers) skelbia konkursą dėl 2014-2015 mokslo metų stipendijų II gimnazijų klasės moksleiviams. Tai bus 11-tasis konkursas kuri Lietuvos moksleiviams rengia ir vykdo Kazickų Šeimos Fondas. KFF skiria 3 stipendijas, o dar 3-is skiria ASSIST organizacija, jos rėmėjai, ASSIST programos Alumni. Kasmet nuo 2004 –jų į JAV privačias mokyklas išvyksta ne mažiau nei 6 moksleiviai ir ten mokosi vienus mokslo metus. Moksleiviai po metų privalo grįžti į savo šalį, mokyklą ir ją baigti.

Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties, siekiančius didžiulių iššūkių moksleivius. Tai unikali galimybė moksleiviams pažinti pasaulį, labai darbingai, turiningai ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Privačiose mokyklose yra sudaromos puikios sąlygos mokymuisi, sportavimui, užklasinei meninei veiklai. Moksleiviai mokosi mažose 10-14 moksleivių klasėse, naudojasi puikiai įrengtomis laboratorijomis, sportuoja puikiai įrengtuose stadionuose, sporto salėse. Lietuvos moksleiviai pasiekia puikiu akademinių žinių ir gražių kitų veiklos įvertinimų. Grįžę moksleiviai noriai dalinasi per metus sukaupta patirtimi apie JAV privačių mokyklų, bendruomenės kultūrą, gyvenimo būdą, mokymosi ir bendravimo ypatumus su mokyklos bendruomene, draugais. Kiekvienam šios programos moksleiviui surandama amerikiečių savanorių šeima kuri rūpinasi moksleiviu atostogų ir laisvadieniu metu.

Konkurso dalyviai įgyja labai svarbios patirties, kuri bus naudinga ateityje renkantis studijas. Konkurse sėkmingai dalyvauja moksleiviai ne tik iš didžiųjų šalies miestų, bet ir iš mažesniųjų. Pastaraisiais metais JAV mokėsi moksleivės iš Akmenės, Ignalinos rajono, Birštono, Utenos, Alytaus ir kitų šalies rajonų.

Visą informacija apie konkurso sąlygas, privalomus pateikti dokumentus rasite internete www.assist-inc.org. Plačiau visi reikalavimai Lietuvos moksleiviams.

Metų patirtis įspūdingai pakečia moksleivius. Programos dalyviai po vienų mokslo metų praleistų JAV grįžta į savo mokyklas ir įgyta patirtimi dalinasi su mokyklos bendruomene, tampa aktyviais šios programos pagalbininkais. Dauguma moksleivių labai sėkmingai tęsia mokslus IV-oje klasėje, o atsiradusius žinių trūkumus (Lietuvių kalba ir Lietuvos istorija) sėkmingai įveikia savarankiškai su mokytojų pagalba. Įgyjama neįkainojama patirtis padeda studijose ir praktinėje veikloje.

Moksleiviai norintys dalyvauti konkurse privalo pateikti užpildytus dokumentus ir jų kopijas paštu, o taip pat e-kopijas elektroninių paštu. Visi nurodymai pateikti nurodytame interneto puslapyje. Konkurso kandidatams labai svarbu atidžiai susipažinti su visa pateikta informacija, nurodymais ir jų laikytis. Paskutinė dokumentų išsiuntimo paštu diena – lapkričio 23 d. Apie programą galite paskaityti čia. Daugiau informacijos apie JAV privačias mokyklas dalyvaujančias programoje rasite internete.