Olimpiados.lt
Kita

Konkursas ASSIST stipendijoms laimėti 2019-2020

JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST, Lietuvoje remiama Kazickų šeimos fondo, JAV ambasados bei privačių donorų, skelbia konkursą 2019–2020 mokslo metų stipendijoms gauti. Stipendijos suteikia galimybę Lietuvos gimnazijų II-ų klasių moksleiviams vienerius mokslo metus (vienuoliktoje klasėje) mokytis prestižinėse nepriklausomose JAV mokyklose.

ASSIST stipendija – tai unikali galimybė pažinti pasaulį, produktyviai ir turiningai praleisti iššūkių kupinus mokslo metus geriausiose privačiose JAV mokyklose, kuriose:
- Mokomasi mažose klasėse, dažniausiai iki 15 moksleivių;
- Dirba puikiai išsilavinę mokytojai, orientuoti į moksleivių tobulėjimą;
- Išplėtota popamokinė veikla: muzika, vizualieji ir scenos menai, sportas, debatai, savanorystė ir kita;
- Moderniai įrengta mokymosi aplinka, įspūdingi mokyklų kompleksai.

Visas konkurso sąlygas bei informaciją apie konkurso eigą galima rasti internete: https://www.assistscholars.org/apply-now.html
Daugiau informacijos: zivile@assistscholars.org
Paraiškos bei dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 25d.