Olimpiados.lt
Biologija

Konkursas DNR dienai paminėti [atnaujinta]

Kviečiame dalyvauti rašinių, skirtų DNR dienai paminėti, konkurse! Šiais metais sueina 60 metų nuo to, kai James Watson ir Francis Crick nustatė DNR struktūrą ir 10 metų nuo pirmojo žmogaus genomo sekos nustatymo rezultatų paskelbimo. Dalyvaukite konkurse DNR dienai paminėti ir, pasirinkę vieną iš šių mokslo pasiekimų, paaiškinkite jo neabejotiną svarbą/reikšmę biotechnologijai, žmogaus sveikatai, ligoms arba bendrosios genetikos kaip, pavyzdžiui, genetinė variacija ar genų raiška, supratimui.

Konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos mokyklų mokiniai nuo 14 iki 18/19 metų amžiaus, kiekviena mokykla atrenka geriausius darbus, atstovausiančius mokymosi įstaigą rašinių konkurse. 

Rašinio apimtis - ne daugiau nei 750 žodžių. Nacionalinio etapo metu rašinys pateikiamas lietuvių kalba, Europos rašinių konkursui – anglų kalba. Rašant rašinį, pagal galimybes mokiniui rekomendacijas ir pastabas teikia biologijos, chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos mokytojai. 

Rašiniai konkursui turi būti pateikti: 

Rašinys lietuvių kalba siunčiamas Lietuvos žmogaus genetikos draugijai elektroniniu paštu: konkursasdnrdiena@gmail.com iki 2013 m. vasario 8 d. 24:00 val.

Rašinį anglų kalba mokinys įkelia į Europos žmogaus genetikos draugijos elektroninę sistemą adresu: www.dnaday.eu/instructions.htm iki 2013 m. vasario 15 d. 24:00 val.

Visi rašiniai konkursui privalo būti pateikti laiku.

Detalesnę informaciją apie konkursą rasite čia.

Darbai, 2012 m. pelnę vertinimo komisijos dėmesį.

P.S. Kalba netaisyta.