Olimpiados.lt
Kita

Kvietimas dalyvauti „Jaunojo kino kritiko konkurse“

Lietuvos kino centras įgyvendina projektą „Jaunojo kino kritiko konkursas“, skirtą vyresniųjų klasių moksleiviams. Šiuo projektu siekiama skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

  Konkurso metu moksleiviai kviečiami parašyti recenziją apie filmą, kurį gali pasirinkti iš pasiūlytų programų ir platformų arba kurį matė kino teatre. Recenzija rašoma lietuvių kalba, jos apimtis – ne daugiau nei 3000 simbolių (be tarpų).

Recenzijas vertins trijų ekspertų – profesionalių kino kritikų – komisija.

  Konkurse gali dalyvauti visi vyresniųjų klasių Lietuvos moksleiviai. Konkursas pagal dalyvių amžių skirstomas į dvi kategorijas: 14-15 metų ir 16-18 metų kategorijas.

  Išsamesnė informacija apie konkursą, dalyvavimo jame sąlygas prieinama LKC interneto svetainėje. Joje pateikiamos gairės, kurios padės parašyti gerą filmo recenziją, bei programos ir platformos, iš kurių siūloma žiūrėti filmus. Tai LKC kino edukacijos ugdymo bazė, LRT.ltMediateka, programa „Mokausi iš kino“. Recenziją galima rašyti ir apie bet kurį kino teatre matytą filmą. Pasirinkus filmą iš programos „Mokausi iš kino“, moksleiviams sudaroma galimybė ne tik pažiūrėti filmą, bet ir dalyvauti diskusijoje po filmo: su profesionaliu moderatoriumi aptarti ir padiskutuoti apie matytą filmą. Tokios peržiūros su diskusijomis planuojamos Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituose miestuose.

  Geriausios recenzijos ir jų autoriai skelbiami LKC interneto svetainėje ir publikuojamos kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Be to, bus apdovanoti ir geriausių recenzijų autorių bendraklasiai – jie bus pakviesti į specialią filmo peržiūrą ir susitikimą su režisieriumi.

  Recenzijas kartu su dalyvio anketomis prašome siųsti info@lkc.lt arba adresu Lietuvos kino centrui, Z.Sierakausko g. 15, Vilnius, LT-03105, nurodant „Jaunojo kino kritiko konkursui“, iki 2013 m. lapkričio 30 d.