Olimpiados.lt
Kita

Lietuvos mokinių dailės olimpiada 2011 [papildyta]

Rajonų-miestų etapo nugalėtojus ir juos lydinčius mokytojus prašome iki 2011 m. kovo 7 dienos užsiregistruoti į olimpiados šalies etapą. Tai galite padaryti elektroniniu būdu čia.

100-osios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties metinės – UNESCO minima sukaktis. Todėl Olimpiados darbų tema: „M. K. Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo“

„Čiurlionis sąmoningai siekė pritaikyti muzikos kūrinio principus tapyboje, neatmesdamas jos vaizduojamo klodo. Tapybinėse sonatose, fugose, preliuduose meninę realybę jis stengėsi kurti pagal abstrakčius muzikinius principus, keisdamas, jungdamas ir skaidydamas gamtos realybės formas (...). Todėl tam tikrų Čiurlionio kūrinių abstrakcijos laipsnis bei pobūdis dar jokiu būdu neliudija, kad lietuvių dailininkas savo tolesnėje kūryboje būtų peržengęs visiškai abstrakčios tapybos slenkstį“ (R. Andriušytė-Žukienė, „M. K. Čiurlionis ir modernizmas“/„Darbai ir dienos“, 2001, Nr. 26, p. 126). 

Tai pirmasis lietuvių dailininkas, prašnekęs originalia kalba ir forma, patraukęs kitų dėmesį, susilaukęs didelės kitų tautų kultūros ir meno žmonių pagarbos. M. K. Čiurlionio kūryba natūraliai išaugo iš XIX amžiaus simbolizmo dailės. Jis kūrė tuo metu, kai viena epocha dailėje geso, o kita dar nebuvo aiškiau susiformavusi. M. K. Čiurlionis, kaip ir jo amžininkai – V. Kandinskis, F. Kupka, E. Munkas – nepriklausomai vienas nuo kito, beveik tuo pat metu imasi apmąstyti aukštesniąją būtį, kartu keisdami paveikslo kompoziciją bei plastiką. M. K. Čiurlionis, pirmasis iš lietuvių savo mene atskleidęs abstrakčiojo meno savitumą, užima svarbią vietą XX amžiaus pradžios modernizmo dailėje.

M. K. Čiurlionio kūryba eksponuota pasaulinėse parodose Maskvoje, Berlyne, Duisburge, Briuselyje, Bonoje, Tokijuje, Kelne, Barselonoje, Madride, Bordo, Paryžiuje, Venecijoje, Nante, Varšuvoje ir kitur. Tai dar kartą įrodo šio dailininko kūrybos daugiasluoksniškumą ir aktualumą šiuolaikiniams meno tyrinėjimams.

Mokiniams siūloma pasidomėti, koks buvo M. K. Čiurlionio kūrybinių ieškojimų kelias dailėje – nuo realistinių eskizų iki abstrakčių tapybinių kompozicijų. Rekomenduojama mokytojams padėti mokiniams perprasti M. K. Čiurlionio naudotas dailės technikas grafikoje – nuo piešinių pieštuku, plunksnele iki fluorofortų, nuo akvarelės, temperos, pastelės iki aliejinės tapybos. Patariama su mokiniais aptarti menininko kūrybos temas, atskirus darbus, ciklus, paveikslų pavadinimus, ryšį su muzikiniais kūriniais. Išstudijavę M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą, mokiniai suras įdomių kūrybinių sprendimų, ne tiesiogiai kopijuojančių šio iškilaus ir nepakartojamo menininko braižą, stilių, bet pratęsiančių jo kūrybines idėjas savaip. Mokinys turi nuspręsti, kokią temą galėtų vystyti, pratęsti, improvizuoti. M. K. Čiurlionio muzikos klausymas taip pat gali inspiruoti kompozicijos idėją. Mokytojas turėtų padėti mokiniui apsispręsti dėl technikos pasirinkimo, formato, kompozicinių sprendimų.

Į III olimpiados etapą mokiniai turi atsivežti po vieną originalų autorinį darbą duota tema. Kiekvieno darbo metrikoje turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla; dailės mokytojo vardas, pavardė; darbo pavadinimas, technika (medžiaga), matmenys, darbo sukūrimo metai.

Kūrybiniam darbui atlikti reikalingas priemones ir medžiagas mokiniai atsiveža patys (popierius, pieštukai, plunksnos, teptukai, tušas, guašas, akvarelė, pastelė ir pan.).

Į III etapą atvyksta po vieną miesto, rajono savivaldybių deleguotą nugalėtoją, o Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių – po 3 komisijos atrinktus dalyvius, nugalėjusius II etape. Mokinius lydi savivaldybės administracijos švietimo padalinio paskirtas asmuo .

RENGINIO VIETA: Druskininkų „Ryto“ gimnazijaKlonio g. 2, LT-66102, Druskininkai

Atsakingi asmenys: Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro bibliotekininkėaudrone.urbelioniene@lmitkc.ltmob. tel. 8 656 38112,Egidija Vilkienė, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiegidija.vilkiene@gmail.commob.tel. 8 616 23668

Renginio organizavimas mieste, rajone – iki 2011 m. vasario 28 d.

Respublikinis etapas – 2011 m. balandžio 21–22 d. Druskininkuose, „Ryto“ gimnazijoje.

Dalyviai – bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 klasių mokiniai.

Informacijos pateikimo respublikiniam etapui data ir vieta: iki 2011 m. kovo 7 d. dalyvių sąrašai, informacija apie atsivežamus darbus pateikiama Audronei Urbelionienei, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, Žirmūnų g. 1B, LT-09101, Vilnius.