Olimpiados.lt
Kita

Lietuvos mokinių dailės olimpiadai – jau 18

Jau 18-as pavasaris, kai savo kūrybiškumą parodyti susirenka gabiausi šalies jaunieji menininkai. Šįkart saulėtą balandžio 3-iosios rytą jie rinkosi į svetingą Panevėžio dailės mokyklą. Lyg margas paukščių būrys su spalvingais darbais susirinko savivaldybių etapuose geriausiai pasirodę 63 mokiniai iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių.

Kaip jau įprasta, kasmet keičiama olimpiados vieta ir tema. Šių metų olimpiados tema – „Sparnai. Nuo vėjo malūnų iki...“

Pagrindiniu šių metų olimpiados rėmėju ir edukaciniu vadovu tapo „Dailu studija“ iš Vilniaus.

Vienas iš pagrindinių šios studijos tikslų yra skatinti bei remti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudaryti palankias vystymosi bei sklaidos sąlygas, taip pat edukuoti pedagogus, apmokant juos dirbti su specifinėmis dailės priemonėmis bei reikmenimis. Per olimpiadą vykusių kūrybinių dirbtuvių bei seminarų metu, kuriuos vedė „Dailu studijos“ nariai, pedagogai galėjo pasisemti idėjų, kurias vėliau galės panaudoti dailės pamokose, be to, jie buvo supažindinti su naujomis technikomis.

Mokytojai dalyvavo diskusijoje „Meninio turinio įgyvendinimo aktualijos“, kuriai vadovavo Laima Rutkauskienė, LR ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo vyresnioji specialistė.

Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti paskaitoje „54 Venecijos bienalė“ (Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Tekstilės studijos vadovė doc. Birutė Sarapienė, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros lektorė Sigutė Bronickienė).

Visi olimpiados dalyviai, mokytojai ir mokiniai, turėjo galimybę apsilankyti Panevėžio miesto teatro „Menas“ dovanotame spektaklyje I. Bergman „Persona“.

Olimpiados dalyvius svetingai priėmė Panevėžio miesto dailės galerija, kur jiems buvo suteikta galimybė susipažinti su veikiančia ekspozicija, buvo pristatytos galerijos parengtos kolekcijos.

Olimpiados dalyvių namų darbus bei olimpiados metu atliktus kūrybinius darbus (šių metų kūrybinių darbų tema „Skrydis sapnuose ir tikrovėje“) vertino kompetentinga profesionalų komisija. Darbų vertinimo komisijai pirmininkavo Vytautas Tallat-Kelpša – Panevėžio dailės mokyklos direktorius, mokytojas metodininkas,skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Balandžio 10 d. Panevėžio miesto savivaldybėje (Laisvės a. 20) miesto bendruomenė turės galimybę susipažinti su mokinių kūrybiniais darbais, o gegužės mėnesį ši paroda bus atgabenta į Vilnių ir eksponuojama Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2).

Olimpiadą organizavo LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, Panevėžio dailės mokykla.

Olimpiada buvo vykdoma iš Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos lėšų.

Olimpiados metu laimėti 5 aukso, 10 sidabro , 15 bronzos medalių. Įteikti 4 pagyrimo raštai (protokolą rasite čia).

Norime širdingai padėkoti visiems 2012 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados rėmėjams, olimpiados draugams.

Tariame AČIŪ:

Pagrindiniam olimpiados rėmėjui „Dailu studijos“ kolektyvui

UAB MAXIMA LT generaliniam direktoriui Gintarui Jasinskui

Panevėžio m. teatro „Menas“ kolektyvui

UAB „Stiklo meistrai“ direktoriui Mindaugui Vingrui

UAB „Reavita“ direktorei Ramutei Meškelienei

IĮ „R. Paknio leidykla“ direktoriui Raimondui Pakniui

UAB „Tyto alba“ leidyklos direktorei Lolitai Varanavičienei

UAB „BMK leidyklai“

Tarptautiniam Vilniaus oro uostui

Dailininkų sąjungos galerijos direktorei Romai Survilienei

UAB „Suvena“ direktoriui Ernestui Paulauskui

UAB „Tamro“ direktoriui Gyčiui Bendoriui.

UAB „Runika ir Ko“ direktorei Zitai Kielienei

Vilniaus dizaino kolegijai

Internetiniam dienraščiui „Bernardinai.lt“, LUX/jauniems redaktorei Agnei Garkauskaitei

IĮ spaustuvės „Sirma“ kolektyvui

UAB „Elmera“ generaliniam direktoriui Robertui Beržinskui

UAB „Fotolita“ direktoriui Giedriui Tradišauskui

VšĮ Kauno kolegijai

Lietuvos dailės ugdytojų draugijai

Panevėžio m. dailės galerijos direktorei Jolantai Lebednykienei

Panevėžio miesto savivaldybei

IĮ „Aika“ direktorei Jolitai Girijotienei

Panevėžio muzikos mokyklos direktoriui Tautvilui Kizniui

UAB „G4S Lietuva“ kolektyvui.

Dėkojame mokinius olimpiadai parengusiems mokytojams.

Lengvo potėpio, grakštaus štricho!

Polėkio ir skrydžio 18-ojo gimtadienio proga!