Olimpiados.lt
Informatika

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada startuoja

Jau šį penktadienį, lapkričio 18 d., nuo 9 val. daugelyje mokyklų vyks Lietuvos mokinių informatikos olimpiados mokyklos etapas. Respublikinė olimpiados vertinimo komisija, kaip ir anksčiau, pasiūlys uždavinius. Praeitų metų mokyklos etapo uždavinių pavyzdžius rasite organizatorių tinklalapyje www.lmitkc.lt

Mokyklos etapui rekomenduojami uždaviniai vyresniųjų bei jaunesniųjų grupėms bei kita su šiuo etapu susijusi medžiaga (bendri nurodymai dėl mokyklos etapo organizavimo, metodiniai nurodymai rekomenduojamiems uždaviniams, jų sprendimai ir testai) pateikiama svetainėje www.lmio.lt.

Mokyklos etapo organizavimo ir vertinimo komisija gali pati parinkti uždavinius, programavimo kalbas bei vertinimo kriterijus. Rekomenduojama olimpiados trukmė – 4 valandos. Jei komisija pasirinks kitus uždavinius, pirmąjį etapą galima organizuoti patogiu laiku lapkričio mėnesį. 

Iškilus klausimams rašyti adresu: informatikos.olimpiada@gmail.com.

Mokinių darbus tikrina ir vertina mokyklos vertinimo komisija. Atrinkimo į rajono (miesto) etapą kriterijus nustato savivaldybės švietimo skyriaus paskirta olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

Vykdydamos pirmąjį etapą mokyklos gali naudotis olimpiados varžybų sistema http://olimp.mif.vu.lt/.