Olimpiados.lt
Informatika

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados antrasis etapas

Penktadienį, gruodžio 16 d., nuo 9 val. šalies rajonuose (miestuose) vyks Lietuvos mokinių informatikos olimpiados antrasis – rajono (miesto) etapas. Respublikinė olimpiados vertinimo komisija, kaip ir anksčiau, pasiūlys uždavinius. Praeitų metų antrojo etapo uždavinių pavyzdžius rasite organizatorių tinklalapyje www.lmitkc.lt, o taip pat Lietuvos mokinių informatikos olimpiados svetainėje www.lmio.lt.

Rajono (miesto) etape dalyvauja mokyklų pasiūlyti mokyklos etapo laimėtojai. Mokinių darbus tikrina ir vertina rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Į respublikinio etapo atrankinę dalį laimėtojus pasiūlo ir užregistruoja rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Remiantis informatikos olimpiados taisyklėmis, praėjusių metų informatikos olimpiados prizininkai kviečiami dalyvauti respublikiniame etape be konkurso.

Antrojo etapo vykdymui galima naudotis olimpiados varžybų sistema http://olimp.mif.vu.lt/. Plačiau apie sistemos naudojimą sužinosite bendruose nurodymuose dėl rajono (miesto) etapo organizavimo. Varžybų sistema bus įjungta varžybų režimu gruodžio 16 d. nuo 9 iki 13.10 val.

Rajono (miesto) etapo organizavimo ir vertinimo komisija gali pati parinkti uždavinius, programavimo kalbas bei vertinimo kriterijus. Rekomenduojama olimpiados trukmė – 4 valandos. Jei komisija pasirinks kitus uždavinius, pirmąjį etapą galima organizuoti patogiu laiku gruodžio mėnesį.

Respublikinis etapas susideda iš dviejų dalių: atrankinė dalis vyks 2012 m. vasario 3 d., respublikinio etapo baigiamąją dalį numatoma rengti Mažeikiuose 2012 m. kovo 22–25 d.