Olimpiados.lt
Matematika

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono (miesto) etapas [užduotys ir sprendimai]

2014 m. vasario 7 d. 10 val. daugumoje Lietuvos rajonų (miestų) įvyks Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (LMMO) rajono (miesto) etapas.

LMMO rajono (miesto) etapą organizuoja ir visus einamuosius darbus atlieka savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo įsakymu sudaryta olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

LMMO rajono (miesto) etape dalyvauja mokyklų pasiūlyti mokyklos etapo laimėtojai. Mokinių darbus tikrina ir vertina rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Olimpiados metu neleidžiama naudotis kompiuteriais, skaičiuotuvais, mobiliaisiais telefonais, knygomis, formulynais, lentelėmis.

Į respublikinį etapą laimėtoją (-us), remiantis matematikos olimpiados sąlygomis, pasiūlo rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Teisė iš karto dalyvauti respublikiniame etape suteikiama praėjusių metų Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 1–3 vietų laimėtojams, o dvyliktos klasės prizininkų laimėtos vietos suteikia galimybę mokykloms (gimnazijoms), kuriose jie mokėsi, siūlyti savo kandidatus. Po 10 vietų skiriama universitetų matematikų konkursuose (Kauno technologijos universiteto (KTU), Šiaulių universiteto (ŠU), Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)) geriausiai pasirodžiusiems mokiniams.

Atrinktų į šalies olimpiadą mokinių sąrašą skelbsime vasario mėn. Sąrašas sudaromas remiantis olimpiados organizavimo sąlygomis. Vėliau į sąrašą bus papildomai įtraukti KTU, ŠU ir LEU varžybose geriausiai pasirodę mokiniai.

Respublikinį LMMO etapą numatoma rengti 2014 m. balandžio 14–15 d. Vilniaus Gabijos gimnazijoje.

Rajono (miesto) etapo užduotys ir sprendimai:

9-10 kl. užduotys | sprendimai

11-12 kl. užduotys | sprendimai