Olimpiados.lt
Matematika

LitMO 2011 kviečiamųjų sąrašas

Šiais mokslo metais dvyliktokų lietuvių kalbos įskaitos data (2011 m. balandžio 18-19 d.) sutampa su 60-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados data (2011 m. balandžio 18-20 d.). Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-2337 redakcija) „mokiniai ir buvę mokiniai, nustatytomis dienomis nelaikę įskaitos dėl pateisinamos priežasties ar šios įskaitos neišlaikiusieji, gali ją laikyti dar kartą. Pakartotinio įskaitos vykdymo dieną nustato mokyklos direktorius. Pakartotinis įskaitos laikymas turi vykti ne vėliau kaip prieš dieną iki pasirinkto dalyko brandos egzamino."

Dalyvavimas Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje - pateisintina priežastis, dėl kurios mokiniai gali laikyti įskaitą pakartotinai.

Jau įvyko LitMO rajono (miesto) etapas, Kauno technologijos universiteto ir Šiaulių universiteto matematikų konkursai. Pateikiame olimpiadoje dalyvausiančių mokinių sąrašą. Galutinis respublikinės olimpiados dalyvių sąrašas bus žinomas po įvyksiančio Vilniaus pedagoginio universiteto matematikų konkurso. Iš šio konkurso į 60-ąją Lietuvos mokinių matematikos olimpiadą pakviesime dar 10 geriausiai pasirodžiusių mokinių.

Informaciją pateikė Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras