Olimpiados.lt
Informatika

LMIO pirmasis etapas

Šį penktadienį, lapkričio 23 d., nuo 9 val. daugelyje mokyklų vyks Lietuvos mokinių informatikos olimpiados mokyklos etapas. Respublikinė olimpiados vertinimo komisija, kaip ir anksčiau, pasiūlys uždavinius.

Ankstesnių metų mokyklos etapo uždavinių pavyzdžius rasite organizatorių tinklalapyje www.lmnsc.lt ir www.lmio.lt. Mokyklos etapui rekomenduojami uždaviniai vyresniųjų bei jaunesniųjų grupėms bei kita su šiuo etapu susijusi medžiaga (bendri nurodymai dėl mokyklos etapo organizavimo, metodiniai nurodymai rekomenduojamiems uždaviniams, jų sprendimai ir testai) pateikiama svetainėje www.lmio.lt. Dėl prisijungimo prie svetainės duomenų kreipkitės į savo rajono (miesto) informatikos olimpiadą kuruojantį specialistą.

Mokyklos etapo organizavimo ir vertinimo komisija gali pati parinkti uždavinius, programavimo kalbas bei vertinimo kriterijus. Rekomenduojama olimpiados trukmė – 4 valandos. Jei komisija pasirinks kitus uždavinius, pirmąjį etapą galima organizuoti patogiu laiku lapkričio mėnesį. Mokinių darbus tikrina ir vertina mokyklos vertinimo komisija. Atrinkimo į rajono (miesto) etapą kriterijus nustato savivaldybės švietimo skyriaus paskirta olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

Vykdydamos pirmąjį etapą mokyklos gali naudotis olimpiados varžybų sistema http://olimp.mif.vu.lt/.