Olimpiados.lt
Kita

M. Lukšienės premija įteikta Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokytojui

Švietimo ir mokslo ministerijoje paskelbtas antras Meilės Lukšienės premijos laureatas - Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos chemijos mokytojas Ramūnas Skaudžius.

Įteikdamas premiją, ministras Gintaras Steponavičius susirinkusiems jauniems mokytojams linkėjo garsiai ir tvirtai išsakyti savo pasiūlymus, mokyklose įgyvendinti savo sumanymus. „Mokykla – ta vieta, kurioje daug erdvės atsinaujinimui ir iššūkiams. Todėl prasminga žvilgsnį kreipti į jaunus mokytojus", - sakė Gintaras Steponavičius.

Ramūnas Skaudžius Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje dirba nuo 2008 metų. Mokytojo kelią jis pradėjo kaip programos „Renkuosi mokyti" matematikos mokytojas. Nuo 2009 m. dirba chemijos mokytoju ir direktorės pavaduotoju ugdymui ir dar studijuoja VU chemijos doktorantūroje.

Mokytojas vertinamas už novatorišką požiūrį į pedagoginę veiklą. Pamokose naudodamas šiuolaikines technologijas, ugdymo procesą jis daro patrauklesnį, geba sudominti mokinius. R.Skaudžius organizuoja tiriamuosius projektinius darbus, integruotų pamokų ciklus, o jo mokiniai taip pat aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose. Kartu su kolege jis sukūrė naujo modernaus chemijos kabineto projektą.

Mokytojas aktyviai dalyvauja Lietuvos gamtos mokslų asociacijos veikloje, vadovavo Lietuvos komandai (chemijos srities) ES mokslo ir Tarptautinėje mokslo olimpiadose, kartu su kolegomis inicijavo Lietuvos gamtos mokslų olimpiadą.

Apie mokytoją ir jo veiklą mokykloje labai gerai atsiliepia ir mokiniai, ir tėvai.

Premijos skyrimo komisija vertino 14 premijai pateiktų kandidatų pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgė į mokinių ir tėvų nuomones, bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Švietimo ir mokslo ministerija 2010 m. įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija siekiama įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

Į premiją gali pretenduoti asmenys ne vyresni nei 35 metų. Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 15600 Lt). Ji bus skiriama kiekvienais metais.

Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

2010 m. M.Lukšienės premijos laureatu tapo Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojas Vygantas Kornejevas.

www.smm.lt informacija