Olimpiados.lt
Matematika

Matematikos olimpiados rajonų-miestų turas [užduotys, sprendimai]

Primename, kad šių metų matematikos olimpiados II turas daugelyje rajonų/miestų vyko sausio 14 dieną (penktadienį).

II turo užduotys ir sprendimai bibliotekoje

LMMO (Lietuvos mokinių matematikos olimpiados) rajono (miesto) etapą organizuoja ir visus einamuosius darbus atlieka savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo įsakymu sudaryta olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

LMMO rajono (miesto) etape dalyvauja mokyklų pasiūlyti mokyklos etapo laimėtojai. Mokinių darbus tikrina ir vertina rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Rajono (miesto) etapui rekomenduojami uždaviniai 9–10 ir 11–12 klasių mokiniams bei bendrosios rekomendacijos dėl šio etapo organizavimo bus pateikti centralizuotai. Olimpiados metu neleidžiama naudotis kompiuteriais, skaičiuotuvais, mobiliaisiais telefonais, knygomis, formulynais, lentelėmis.

Jei bus pateikiami rekomenduojami uždaviniai, LitMO rajono (miesto) etapas turi vykti sausio 14 d. nuo 9 val. Olimpiados trukmė – 4 valandos.

Rekomenduojamus uždavinius pasirinkti nėra privaloma. Rajono (miesto) olimpiados organizavimo ir vertinimo komisija gali pati parinkti uždavinius ir nustatyti atsakymų vertinimo kriterijus. Tuomet šį etapą galima organizuoti kitą dieną sausio mėnesį – olimpiados vykdymo laiką nustato rajono (miesto) savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovo įsakymu sudaryta rajono (miesto) etapo organizavimo komisija.

Į respublikinį etapą laimėtoją (-us), remiantis matematikos olimpiados sąlygomis, pasiūlo rajono (miesto) etapo vertinimo komisija. Teisė iš karto dalyvauti respublikiniame etape suteikiama praėjusių metų Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 1–3 vietų laimėtojams, o dvyliktos klasės prizininkų laimėtos vietos suteikia galimybę mokykloms (gimnazijoms), kuriose jie mokėsi, siūlyti savo kandidatus. Po 10 vietų skiriama universitetų matematikų konkursuose (Kauno technologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto) geriausiai pasirodžiusiems mokiniams.

Respublikinį etapą numatoma rengti Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje 2011 m. balandžio 18–20 d., uždavinių sprendimas – balandžio 19 d. nuo 9 val.

p.s. koks paveikslėlyje pavaizduoto kubo ABCDA1B1C1D1 pjūvio, nubrėžto per briaunų AA1, AB1, AD1 vidurio taškus plotas, jei kubo kraštinės ilgis lygus 2cm? Atsakymas ir sprendimas

Renginys organizuojamas pagal Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programą , kurią vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.