Olimpiados.lt
Geografija

Mažųjų olimpiada „Mano Gaublys” 2012 (užduotys, atsakymai)

Informuojame, kad jau pilnai parengtos olimpiados 6–8 klasėms „MANO GAUBLYS” užduotys. Kaip ir buvo skelbta, užduotis visi užsiregistravusieji adresatai gaus kovo 13 d., tarp 8.00–9.00 val.

Užduotys | Atsakymai

Atkreipiame dėmesį į kai kuriuos su šiuo renginiu susijusius klausimus. 1. Visas užduočių rinkinys sudaro 8 A4 (standartinio) formato puslapius. Pirmasis puslapis skirtas Nurodymams ir Dalyvio kodui bei surinktiems taškams įrašyti. Spausdinant užduotis galima rinktis, ar spausdinti visą rinkinį, arba tik tuos puslapius, kurie skirti konkrečioms klasėms. Spausdinant pirmuoju atveju, mokiniams užduotyse aiškiai pažymėta, kur baigiasi 6 ir 7 klasės klausimai.

  • 6 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 22. Tai sudaro 4 puslapius + 1 įvadinis su nuorodom.
  • 7 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 1 iki 30.Tai sudaro 6 puslapius + 1 įvadinis su nuorodom.
  • 8 klasės mokiniai atlieka užduotis, pažymėtas skaičiais nuo 10 iki 40. Tai sudaro 5 puslapius + 1 įvadinis su nuorodom.

2. Prašome atkreipti mokinių dėmesį, kad jie neskubėtų, o atidžiai įsiskaitytų į sąlygas, pateiktus galimus atsakymus. Atsiradus taisymams atsakymuose, sprendimus dėl vertinimo priima mokytojai bendru susitarimu.

3. Užduotis rekomenduojama spausdinti spalvotai. Užduočių rinkinį sudaro apie 30 iliustruotų klausimų.

4. Visi olimpiados dalyviai privalo turėti: liniuotę ir skaičiuotuvą.

5. Adresatų registracijos metu išryškėjo kai kurie mokytojų, mokyklų, švietimo skyrių pageidavimai dėl šio renginio organizavimo. Dažnais atvejais šie pageidavimai iš esmės skiriasi vieni nuo kitų, kas aiškiai atspindi pliuralistines nuotaikas geografijos mokytojų ir švietimo administratorių bendruomenėje.

Kadangi šiais metais vyksta pirmasis tokio pobūdžio renginys, kuris, reikia tikėtis, mūsų visų pastangomis ateityje išaugs į masiškiausią geografinį renginį Lietuvos mokyklose, organizatoriai prašo mokytojų LGMA parodytą iniciatyvą vertinti kaip bandymą sukurti efektyvią, mokiniams patrauklią ir į geografijos populiarinimą nukreiptą geografijos žinių ir įgūdžių bei geografijos reikšmės propagavimo priemonę. Po šio renginio LGMA taryba lauks atsiliepimų apie renginį ir siūlymų, kaip jį tobulinti ateityje.