Olimpiados.lt
Chemija

Moksleivius kviečia tradicinis akademiko Jono Janickio chemijos konkursas

Balandžio 20 d. KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19) organizuojamas tradicinis akademiko Jono Janickio chemijos konkursas, kuriuo siekiama sudominti moksleivius chemijos mokslu, sudaryti jiems galimybes įvertinti savo žinias, susipažinti su KTU Cheminės technologijos fakultetu.

Konkurse gali dalyvauti 9–12 klasių moksleiviai be jokių mokyklos ar švietimo skyriaus rekomendacijų (9-ųjų klasių moksleiviai privalo žinoti esminius 10-os klasės chemijos kurso teorinius teiginius bei pratybų uždavinius). Konkurso laureatai priimami studijuoti į KTU Chemijos technologijos fakultetą be konkurso.

Konkurso darbotvarkė:

 9-10  val. 

 Dalyvių registracija  (dalyviai privalo turėti  moksleivio  pažymėjimą)

KTU Cheminės technologijos fakultetas, korpusas „C“, fojė 

 10-12  val.

 Teorinė konkurso  dalis

 Korpusas „C“  

 12-15  val.

 Pietų pertrauka

 Fakulteto valgykla veikia nuo 8 iki 17 val.

 15-  1630 val.

 Eksperimentinė  konkurso dalis

 14.45 val. I-o aukšto fojė bus paskelbti teorinės konkurso dalies rezultatai ir nurodyti eksperimentui pakviesti moksleiviai bei laboratorijos

 18 val.

 Konkurso nugalėtojų  paskelbimas ir  apdovanojimas

 Korpusas “C”, 142 aud.

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2011 m. balandžio 8 d.

Kontaktai dalyvių registracijai:   KTU Cheminės technologijos fakultetas, Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas  Tel. (8 37) 30 01 50, faks. (8 37) 30 01 52, el. p. rastctf@ktu.lt

Konkursą organizuoja: KTU Cheminės technologijos fakultetas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos chemikų draugija.

Daugiau informacijos www.ktu.lt