Olimpiados.lt
Kita

Nacionalinės moksleivių akademijos atranka

Visoje Lietuvoje vyksta gabių mokinių atranka į Nacionalinę moksleivių akademiją (NMA). Akademija kviečia 7-10 klasių mokinius aktyviai dalyvauti atrankoje ir pateikti dokumentus iki rugsėjo 26 dienos.

Nacionalinėje moksleivių akademijoje mokosi gabūs ir talentingi Lietuvos paaugliai (7-12 klasės moksleiviai), kurie jau renkasi tolimesnę mokymosi sritį ir specializaciją. Šią nuotolinio mokymo mokyklą per septynerius veiklos metus baigė virš 1100 jaunuolių. Kas antras jų – tarptautinės ar respublikinės olimpiados prizininkas. Visi NMA programos dalyviai stoja į aukštąsias mokyklas, didelė dalis studijuoja garsiuose užsienio universitetuose (tokiuose kaip Oxford, Cambridge, MIT, Jacobs ir kt.).

„Akademija sudaro galimybes įdomiai papildomai mokytis visiems Lietuvos miestų bei miestelių moksleiviams, nes mokslas nuotoliniu būdu Akademijoje yra nemokamas. Tai leidžia Akademijoje studijuoti visiems gabiems vaikams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ar socialinės padėties“, – sako VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“ direktorė Eglė Daunienė.

Moksleiviai, norintys studijuoti Nacionalinėje moksleivių akademijoje, prašymus ir kitus dokumentus turėtų išsiųsti iki rugsėjo 26 dienos. Išnagrinėjusi visus prašymus, spalio mėnesį Akademija organizuos atrankos testus stojantiesiems, kuriuos bus galima išlaikyti Vilniuje, Kaune ir kiekviename mieste, kuriame užsiregistruos bent 30 moksleivių. Išsamesnę informaciją apie tai, kokius dokumentus reikia pateikti ir kokia bus priėmimo tvarka, galima rasti internetiniame Akademijos puslapyje www.nmakademija.lt.

Mokslas Akademijoje yra nemokamas, stojantys moksleiviai turės susimokėti tik registracijos mokestį – 20 litų. Nuo registracijos mokesčio yra atleidžiami socialiai remtini vaikai. Nuotolinį mokymą visiškai apmoka Akademijos rėmėjai, jie taip pat skiria stipendijas geriausiai besimokantiems moksleiviams bei suteikia galimybę vaikams iš socialiai remtinų šeimų dalyvauti akivaizdinėse sesijose.

Akademijoje galima mokytis biochemijos, chemijos, informatikos, ekonomikos, fizikos ir astronomijos, matematikos, lietuvių filolologijos ir istorijos sekcijose. Pagal kiekvienos krypties programą moksleiviams dėsto ir nuotoliniu būdu su jais dirba savo sričių specialistai: daugelio Lietuvos universitetų dėstytojai, mokytojai, buvę NMA mokiniai – tarptautinių olimpiadų prizininkai.

„Akademija subūrė unikalią bendruomenę – mokytojus, visuomenės veikėjus, verslo įmones – ir suvienijo juos bendram tikslui – gabių Lietuvos vaikų ugdymui. Šiandien jau galime didžiuotis apie 1100 jau baigusiųjų mūsų Akademiją jaunuolių, kurie sugrįžta ir perduoda savo įgytas žinias bei patirtį jauniesiems NMA akademikams. Kiekvienas, įstojęs į NMA, tikrai gaus aukšto lygio žinių, galimybę tobulinti asmenybę , ugdytis pilietiškumą bei būti dalimi bendruomenės, kuri leidžia augti ir mokytis vieniems iš kitų“, –  kalbėjo Eglė Daunienė.


VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“ steigėjai:

Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“ ir Bronė Narkevičienė.

NMA globėjai: Arvydas ir Alvyda Janulaičiai, „Swedbank“, AB, NMA draugai: TEO, Kauno technologijos universitetas, UAB „Biotech Sicor“, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Omnitel, NMA bičiuliai: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus senamiesčio „Rotary“ klubas.

Daugiau informacijos:

Eglė Daunienė

VšĮ „Nacionalinės moksleivių akademijos“ direktorė

El. Paštas: egle@nmakademija.lt

Tel.: + 370 659 01886

Ieva Uogintaitė

VšĮ „Nacionalinės moksleivių akademijos“ atstovė ryšiams su visuomene

El. Paštas: ieva@nmakademija.lt

Tel. + 370 601 17496

www.nmakademija.lt