Olimpiados.lt
Astronomija

Paslaptingos Visatos trauka

Mįslinga beribė erdvė masina mus žvelgti į dangų, laukia observatorijose, kviečia į planetariumus. Mokiniams taip pat smalsu tyrinėti jos paslaptis. Dar kartą pabandyti pažinti ir pavaizduoti Visatą buvo galima vasario 18 dieną. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro (LMITKC) Renginių organizavimo skyrius, vadovaujamas Jano Karolio, labiausiai besidominčius astronomija mokinius kasmet kviečia į respublikinį konkursą „Visata ir žmogus“.

Konkurso kuratorė – neformaliojo ugdymo organizatorė Aurelija Visockienė pastebėjo, kad kasmet vykstantys astronominiai renginiai ne spontaniškai susiejami su datomis, jubiliejais ar dedikuojami iškilioms asmenybėms. „Siekiame, kad mokiniai gautų papildomos informacijos apie tai, kas vyksta pasaulio astronomų bendruomenėje, kokia valstybinių, visuomeninių ar tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje. Todėl Jungtinių Tautų Generalinei asamblėjai 2009 metus paskelbus Tarptautiniais astronomijos metais mokinius supažindinome su Tarptautinės astronomų sąjungos ir UNESCO siekiais paskatinti viso pasaulio žmones, o ypač jaunimą, atsigręžti į nekompiuterizuotą Visatą ir, atitrūkus nuo gyvenimo tempo, rutinos slėgio, iš arčiau pasidomėti ten toli vykstančiais procesai“, – kalbėjo A Visockienė.

Šiemet konkursas skirtas iškilios asmenybės, lenkų astronomo Jano Hevelijaus 400-osioms gimimo metinėms. Tai puikus pavyzdys mokslininko, kuris visą gyvenimą kryptingai ir nuosekliai dirbdamas realizuodavo savo siekius. Jis įkūrė tuo metu didžiausią Europoje observatoriją, sukonstravo teleskopą, stebėdamas dangaus kūnus atrado keturias kometas, Mėnulio optinę libraciją, sudarė mėnplanus su Mėnulio paviršiaus darinių pavadinimais, išleido žvaigždžių atlasą, kuriame nurodė vienuolika naujų žvaigždžių, ir daugelį kitų mokslinių darbų. Mokslininko įvairiapusė veikla byloja apie astronomijos sąsajas su kitais mokslais, atveriančiais tyrėjui vis naujus kelius labiau pažinti pasaulį.

Šių kelių tebeieško ir Lietuvos mokiniai iš Akmenės, Jurbarko, Kauno, Kupiškio, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Utenos, Vilniaus ir Plungės, Tauragės,Trakų, Ukmergės, Šilalės, Vilniaus, Zarasų rajonų, dalyvavę respublikiniame konkurse „Visata ir žmogus“.

Mokinių žinios, kūrybiškumas ir išradingumas atsiskleidė labai įvairiai. Įdomu buvo pamatyti, kaip beribę erdvę galima priartinti fotografijose, išreikšti piešinių spalvomis, instaliacijomis, papasakoti apie ją rašiniuose, sekamose savos kūrybos pasakose, užkoduoti sugalvotose mįslėse ar įkūnyti keramikos kūrinėliuose. Meno raiškos priemonėmis mokiniai bandė sutverti Pasaulį, sukurtiSaulės sistemą, pavaizduoti Chaosą ir Tvaną. Iš atsiųstų piešinių gausos lakiausia fantazija išsiskyrė Tauragės rajono dailės studijos „Paletė“ (vadovė Laima Šepikaitė) ir Šilalės rajono Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos (mokytoja Stefa Geštautaitė) bei Kaltanėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos (mokytoja Laima Šepikaitė) mokiniai. Jų piešiniuose mirgėjo audrų šėlsmas Neptūno atmosferoje, Saulė šypsojosi ir su Jupiteriu žvelgė į Žemę, o miestas iškilo Mėnulyje. Visi piešiniai vėliau bus eksponuojami Vilniaus planetariume, kuris kartu LMITKC prieš daugelį metų buvo konkurso iniciatorius

Rašiniuose mokiniai apsilankė pas ateivius, pasakojo apie Sūrio planetą, krentančią žvaigždę, sekė Dykumos pasaką. Panevėžio rajono Vežio gimnazijos penktokė Arūnė Macevičiūtė (vadovė Renata Jankevičienė) parašė laureatės vardo vertą apsakymą „Ateivis iš Marso“ ir iliustravo jį piešiniais. O nulipdyti iš molio galima net Saulės kelią, už kurį antrokas Gvidas Viganauskas iš LMITKC meninių technologijų būrelio (vadovė Tereza Zajančkovskaja) pelnė laureato vardą.

Mokslinio pobūdžio darbuose jautėsi siekis tęsti žmonijos pastangas pažinti kosminius kūnus, jų sistemas ir sambūvio visumą, tirti jų įtaką mums ir bandyti prognozuoti tolimesnio egzistavimo perspektyvas. Jaunuosius astronomus domino netaisyklingos galaktikos, jie stebėjo gražiuosius ūkus ir Saulės užtemimus, tyrė Žemės grupės planetas, sidabrinius debesis ir kitus paslaptimis dvelkiančius objektus.

 Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos dešimtokės Liubovės Vitašnevos (vadovas Tautvydas Skipitis) išraiškingai pateiktas stendinis darbas „Venera – mokslas meno akimis“ pelnė jai laureatės vardą. Labai gerai buvo įvertintas Žilvino Versecko ir Miglės Bučelytės iš Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos (vadovė Aušrelė Kieliūtė) kurtasateities tyrimų centras Marse. Jokūbui Bieliauskui, Kauno jėzuitų gimnazijos penktokui (vadovė Rigonda Skorulskienė) laureatu tapti padėjo puikus darbo „Saulė – dvinarė žvaigždė“ pristatymas.

Konkurso komisijos nario, Molėtų astronomijos observatorijos darbuotojo Sauliaus Lovčiko prieš kelis metus išsakyta mintis, kad mokiniai gali pasiūlyti naujų mokslinių hipotezių, pasitvirtino ir šiemet. Egidijaus Bertulio iš Vilniaus Žvėryno gimnazijos (vadovas Ovidijus Kavaliauskas) darbas „Saulės baterijų pritaikymas pastatuose“ komisijos narius labiausiai sudomino dėl realios galimybės praktiškai panaudoti tyrimų rezultatus. Rasa Dangelaitė, Vilniaus Senvagės vidurinės mokyklos vienuoliktokė (vadovė Elena Černienė) pasiūlė kur Lietuvoje geriausia statyti astronomijos observatoriją.

Respublikinis mokinių konkursas „Visata ir žmogus“ yra pirmoji metų žvaigždė jaunųjų astronomų kalendoriuje. Balandį vyks 9-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada ir ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas, gegužę suburs „Žvaigždėtos naktys“, vasarą susitiksime jaunųjų astronomų sąskrydyje, rugsėjį pakvies „Tyrėjų naktis Europoje“, lapkritį – viktorina „Po žvaigždėtu dangum“. Keliausime į tarptautines olimpiadas ir konkursus. Visko paminėti neįmanoma, tačiau išsamiau apie LMITKC organizuojamus renginius galima sužinoti šiame tinklalapyje.

Henrikas Vaitekūnas,

www.lmitkc.lt