Olimpiados.lt
Kita

Pirmoji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

2012 m. kovo 24 d. Klaipėdos universiteto Menų fakultete įvyko pirmoji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Ją, remdamasi estų patirtimi ir ilgamečiu bendradarbiavimu su Europos muzikinio ugdymo mokyklose asociacija (EAS), inicijavo ir organizavo Lietuvos muzikos mokytojų asociacija. Organizuojant renginį talkino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, Ugdymo plėtotės centras, Klaipėdos universitetas.

Muzikos olimpiada – naujas muzikinio ugdymo reiškinys Lietuvoje. Natūralu, kad tiek organizatoriams, tiek dalyviams ši olimpiada tapo iššūkiu, kurio rezultatą norisi apibendrinti. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių muzikinę kūrybinę raišką.

Uždaviniai:

1. Plėtoti mokinių muzikinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jiems atsiskleisti įvairiose muzikinės veiklos srityse (muzikos atlikimas, pažinimas, kūrimas);

2. Ugdyti mokinių muzikinės kūrybos gebėjimus parengiant ir atliekant muzikines kompozicijas įvairiomis muzikinės raiškos priemonėmis;

3. Skatinti moksleivių muzikavimą, teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniame-kultūriniame gyvenime nuostatas.

Olimpiada buvo vykdoma trimis etapais: mokyklos muzikos olimpiada, savivaldybės muzikos olimpiada bei respublikinė muzikos olimpiada.

Respublikiniame olimpiados etape susirinko savivaldybių etapuose geriausiai pasirodę 28 moksleiviai iš Alytaus, Biržų, Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Šilutės, Zarasų miestų ir rajonų. Olimpiadoje dalyvavo dviejų amžiaus grupių mokiniai: I grupę sudarė 12–14 metų, II grupę – 15–18 metų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Į III grupę buvo pakviesti konservatorijų, menų gimnazijų 15–18 metų mokiniai. Dalyviai atliko tris užduotis, apimančias pagrindines meninio ugdymo veiklos sritis – kūrybinės raiškos ir meno kūrinių analizės, interpretavimo ir vertinimo: 1) muzikos vertinimo gebėjimų ir muzikinių žinių patikrinimas (testas), muzikos rašto skaitymas iš lapo, 2) dainos atlikimas, 3) originalios kompozicijos pristatymas ir demonstravimas.

Pirmoji užduotis vyko uždaroje erdvėje. Dalyviai atliko testo užduotis, kurios sietos su klausomais muzikos fragmentais, muzikos terminologija, praktiniu žiniųpanaudojimubei muzikinės kultūros pažinimu. Atlikę testą, dalyviai iš lapo solfedžiavo arba atliko instrumentu melodinius pratimus.

Antroji ir trečioji olimpiados dalys organizuotos kaip koncertai, kurias stebėti galėjo ne tik vertinimo komisijos nariai, bet ir patys mokiniai, jų mokytojai. Antroji užduotis – dalyvių savo nuožiūra pasirinktos lietuvių kompozitoriaus arba lietuvių liaudies dainos atlikimas. Trečioji užduotis – dalyvių originalios kompozicijos atlikimas ir užrašytos partitūros pristatymas. Visus stebėjusius šiuos pasirodymus žavėjo dalyvių dainavimo išraiškingumas, tembrų skalė, interpretacijų įvairovė, emocijų raiška, kompozicijų originalumas, instrumentų panaudojimo galimybės, asmeninio santykio su atliekama muzika perteikimas.

Dalyvius vertino kompetentinga ir gausi komisija, kuriai vadovavo Klaipėdos universiteto prodekanė doc. Irena Pečiūrienė.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomais apdovanoti šie mokiniai: Vitalijus Dobrovolskis (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija), Jonė Girdzijauskaitė (Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla), Lina Posėčnaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais apdovanoti šie mokiniai: Vytautas Jusis (Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazija), Ieva Budriūnaitė (Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla), Eglė Maciukevičiūtė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomais apdovanoti šie mokiniai: Greta Bulovaitė (Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla), Gintarė Valionytė (Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla), Aurelija Baliukynaitė (Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla), Eglė-Sonata Padagaitė (Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija), Karolina Macytė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija).

Net 10 moksleivių įteikti specialūs prizai už geriausiai atliktą dainą, geriausią kompoziciją bei muzikinę perspektyvą. Su geriausiai įvertintomis kompozicijomis galima susipažinti čia. Visi dalyviai apdovanoti rėmėjų dovanomis.

Pirmosios ir antrosios vietų nugalėtojai (I ir II kategorija) deleguoti atstovauti Lietuvai pirmojoje tarptautinėje olimpiadoje Taline, kuri vyks 2012 m. balandžio 25–29 dienomis Estijos muzikos akademijoje. Daugiau informacijos apie tarptautinę muzikos olimpiadą interneto tinklalapiuosehttp://imuo.edicypages.com, http://www.eas-music.net/, http://www.emol.ee, www.lmma.ku.lt .

Pasibaigus pirmajai Lietuvos mokinių muzikos olimpiadai dalyviai, mokytojai, organizatoriai diskutavo apie pirmosios muzikos olimpiados organizavimą ir svarbą. Pateikiame keletą minčių.

Vitalijus Dobrovolskis, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 8 klasės mokinys, 1 vietos laimėtojas: „Tai buvo ne tik man, bet ir Lietuvai pirmoji mokinių muzikos olimpiada, kurioje turėjau galimybę muzikuoti, pasitikrinti savo muzikos žinias. Ypač patiko kompozicijos užduotis.

Įspūdžiai neišdildomi, gerokai prasiplėtė mano akiratis, o emocijos išliks dar ilgai. Nors dar šį pavasarį laukia tarptautinė muzikos olimpiada Taline, jau noriu dalyvauti Lietuvos olimpiadoje ir kitais metais.“

Doc. Irena Pečiūrienė, komisijos pirmininkė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto prodekanė :

„Renginys išties pasiteisino visomis prasmėmis. Svarbiausia, kad atsirado toks renginys! Derėjo puiki atmosfera ir dalykinis bendravimas.“

Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė: „Išryškėjo mokytojų darbas su gabiais mokiniais, jų intelektinių ir kūrybinių gebėjimų atpažinimas ir lavinimas. Dalyviai skleidė didžiąją muzikinę kultūrą – mokėjimą suprasti meną, girdėti muziką.“

Laima Rutkauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė: „Muzikos olimpiada gali veikti muzikos kaip dalyko ugdymo paradigmos kaitą: olimpiados užduotys ir dalys atliepia bendrųjų programų veiklos sritis ir siekinius. Ši olimpiada yra didelė saviraiškos galimybė, leidžianti atsiskleisti prigimtiniams gabumams.

Džiaugiuosi gražiu olimpiados startu. Norėtųsi, kad ši paplistų po Lietuvos mokyklas kuo plačiau ir greičiau, kad mokytojai keistų požiūrį į ugdytinių muzikavimo ir kūrybos galimybes ir ugdymo turinį formuotų ne tik pagal savo iš anksto parinktą turinį ir repertuarą, bet skirtų daugiau dėmesio ir vietos ugdymo turinyje mokinių maksimaliai saviraiškai: jie gali būti kūrėjais, atlikėjais, interpretatoriais, tik nereikia trukdyti skleistis talentams ir, užuot pasitikėjus tik savimi, daugiau pasitikėti mokiniais.“

Dėkojame mokinius olimpiadai parengusiems mokytojams, rėmėjams ir organizatoriams. Tikėtina, kad ši nauja iniciatyva veiksmingai paskatins mokinių muzikavimą, saviraišką, kūrybiškumą bei teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniame-kultūriniame gyvenime nuostatas. Iki susitikimo Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje kitais metais!

Olimpiados vertinimo protokolą rasite čia.