Olimpiados.lt
Biologija

Rašinių konkursas DNR dienai paminėti

Jau ketvirtą kartą organizuojamas Europos ir Amerikos žmogaus genetikos draugijų inicijuotas Europos mokinių rašinių konkursas DNR dienai paminėti. Renginį mūsų šalyje vykdo Lietuvos žmogaus genetikos draugija. Skelbiamos rašinių temos:

  • 2010 m. svarbaus atradimo genetikoje dėka buvo išsiaiškinta, jog dalis kai kurių šiuolaikinių žmonių DNR sekos atitinka Neandertaliečių DNR sekos dalį. Trumpai paaiškinkite šį atradimą ir aptarkite jo svarbą/aktualumą žmogaus kilmei ir evoliucijai aiškinti. 

  • Didelė privačių kompanijų dalis siūlo genetinių tyrimų paslaugas pacientams (vartotojams) tiesiogiai be gydytojų genetikų konsultacijos/rezultatų interpretavimo. Aptarkite, ar pritariate šiai praktikai. Galite remtis medicininiu, etiniu, teisiniu ar socialiniu šios problemos aspektais.

Konkurse dalyvauti gali 14 - 18 metų mokiniai. Rašinys pateikiamas anglų ir lietuvių kalbomis. Darbai siunčiami iki balandžio 4 d., o finalinis renginys vyks balandžio 18 d.

Daugiau informacijos -  konkurso nuostatuose.