Olimpiados.lt
Istorija

Respublikinis LDK rašinių konkursas

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - Vidurio ir Rytų Europos pilietinės visuomenės bastionas ar Europos piktžaizdė, imperija ar istorinių aplinkybių auka? Artėjančios 220-tosios Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos metinės - proga dar kartą pamąstyti apie šiuolaikinės Lietuvos visuomenės santykį su LDK palikimu.

Kauno technologijos universiteto gimnazija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas kviečia visos Lietuvos 10 - 12 klasių moksleivius dalyvauti „Respublikiniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašinių konkurse". Konkursui teikiamuose rašiniuose turėtų būti apmąstoma ir vertinama LDK visuomenės ir politikos patirtis, vertybės ir idėjos šiandieninės Lietuvos raidos kontekste. Dalyviai iki 2010 m. gruodžio 15 d. turėtų atsiųsti rašinius pagal vieną iš siūlomų temų:

  1. Tautų laimė priklauso nuo teisingų įstatymų, o įstatymų pasekmė - nuo jų vykdymo" (iš Gegužės 3 d. konstitucijos).
  2. Lietuvos santykiai su kaimynais: kuo LDK patirtis gali pasitarnauti šiandienos politikams?

Detali informacija apie konkurso sąlygas, eigą ir reikalavimus darbams skelbiama konkurso nuostatuose. Konkurso dalyvius ir jų mokytojus konsultuoja KTU gimnazijos istorijos mokytojas Domas Boguševičius elektroniniu paštu dbogusevicius@gmail.com Konkurso nuostatai

Skelbimas