Olimpiados.lt
Filologija

Sidabrų konkurso rezultatai

Inžinierius Kęstutis Sidabras, savo žmonos a. a. Erikos atminimui, paskyrė Vydūno fondui 10.000 dolerių ir įkūrė Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų fondą. Šio fondo kasmetinės palūkanos yra skiriamos Lietuvos abiturientų rašinių konkursų laimėtojų premijoms. Fondo veiklos sritis yra paremti abiturientus, pradedančius naują, sudėtingesnį gyvenimo etapą

Pirmasis konkursas paskelbtas 2000 m. rudenį. Per Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų fondo dešimties metų gyvavimo laikotarpį konkurse dalyvavo per 500 dalyvių. Temas parenka Sidabrų šeimos nariai ir Vydūno fondo valdybos narė fil. Vida Brazaitytė. Rašiniuose daug filosofinių pasvarstymų, cituojami Lietuvos poetai ir filosofai.

Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų fondas paskelbė šias temas Lietuvos 2009-2010 mokslo metų abiturientams:

1.  ,,Kaip mes saugojame gimtąją kalbą?"

2.  ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje"

3.  ,,Mokykimės gyventi, tobulėti ir džiaugtis"

Gauta penkiasdešimt devyni rašiniai. Konkurso vertinimo komisija, susidedanti iš Kęstučio Sidabro, dr. Rūtos Kairytės ir Vidos Brazaitytės, premijavo aštuonis rašinius:

I vieta (150 dol.)

Ruslanas Baranovas, Juodšilių ,,Šilo" gimnazija, už rašinį ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje";

II vieta (125 dol.)

Justina Navardauskaitė, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, už rašinį ,,Mokykimės gyventi, tobulėti ir džiaugtis";

III vieta (100 dol.)

Dovilė Juknevičiūtė, Kauno Šančių vidurinė mokykla, už rašinį ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje";

IV vieta (50 dol.)

Ugnė Kisieliūtė, Radviliškio Vaižganto gimnazija, už rašinį ,,Mokykimės gyventi, tobulėti ir džiaugtis";

V vieta (50 dol.)

Agnė Pečiulytė, Vilniaus jėzuitų gimnazija, už rašinį ,,Kaip mes saugojame gimtąją kalbą?";

VI vieta (50 dol.)

Monika Zuberniūtė, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, už rašinį ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje";

VII vieta (50 dol.)

Ema Baužytė, Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla, už rašinį ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje";

VIII vieta (50 dol.)

Deimantė Norkutė, Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazija, už rašinį ,,Kintantis moters vaidmuo pasaulyje".

Radviliškio Vaižganto gimnazijos mokytojai Gražinai Pilypienei, paskatinusiai bei paruošusiai dvidešimt vieną mokinį dalyvauti šiame konkurse, paskirta piniginė dovana. 

Pirmąją temą rašė 7 abiturientai, antrąją - 29 abiturientai, o trečiąją - 23 abiturientai. Konkurse dalyvavo 52 abiturientės ir 7 abiturientai.

fil. Vida Brazaitytė,

Vydūno fondo konkursų vedėja