Olimpiados.lt
Kita

Su rugsėjo 1-ąja!

Ruduo - spalvų aruodas!

Rugsėjo pirmą šaukia.

Vaikų džiaugsmingą juoką

Tuoj ves į klasę jaukią.

Gražiausi skamba žodžiai

Nuo jų širdis sušyla.

Gerumas susitelkęs

Lyg debesėlis kyla.

Kiek daug akių! Jos žydi -

Anksti šį rytą kėlės.

Prie dvyliktoko glaudžias

Mažutis pirmokėlis.

Ir driekiasi per Lietuvą

Skambi daina varpelio.

Gerumas aidu grįžęs

Į širdis ieško kelio....

Tad visus su rugsėjo 1-ąja! Gero naujo starto ir gero oro rudenį!