Olimpiados.lt
Filologija

Šventė kultūros uoste [atnaujinta, video]

„Leiskite pasveikinti jus kultūros uoste“. Tokiais žodžiais tradiciniame Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse, įvykusiame balandžio 15–16 dienomis, į susirinkusiuosius kreipėsi šio konkurso komisijos pirmininkė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros vedėja doc.dr. Danutė Vaigauskaitė.(Primename, kad konkursą kartu su Klaipėdos universitetu organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras bei Klaipėdos jaunimo centras).Galime drąsiai pripažinti - ši charizmatiškoji vadovė, dėka kurios kiekvienas dalyvis plaukioja saugiame ir tikrame kūrybos ir kultūros uoste,  gali pasiūlyti ramią, dalykišką ir tuo pačiu labai geranorišką aplinką - Menų fakultetą ir jame dirbančius žmones, negailinčius savo laiko ir jėgų, darančius viską, kad meninis žodis Lietuvoje augtų, stiebtųsi... Kas jie tokie?

Be minėtosios pirmininkės vertinimo komisiją sudarė Vytautas Anužis - Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros režisūros ir vaidybos pedagogas, kino ir teatro aktorius; Vitalija Kapsevičienė - Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto kalbos kultūros pedagogė; Virginija Kochanskytė - Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros scenos kalbos pedagogė, aktorė;Irena Maciulevičienė - Lietuvos liaudies kultūros centro teatro poskyrio vadovė; Nelė Savičenko - Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros scenos kalbos pedagogė,  teatro ir kino aktorė; Irena Žitkutė - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenos kalbos pedagogė. 

Šio fakulteto pirmojo ir trečiojo kurso studentai, pakviesti savo dėstytojų, buvo darni ir vienalytė komanda, atliekanti visus „nematomus" darbus: nuo dalyvių apgyvendinimo (su gerbiama Klaipėdos jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja Irena Butviliene), registravimo iki renginio vedimo, mokinių trenažo. 

Gal todėl, kad kiekvienas čia atvykstantis sutinkamas ir palydimas su dėmesiu, kad net per šias kelias dienas galima patobulėti ir pasimokyti vieniems iš kitų, šis konkursas, jau trečius metus iš eilės vykstantis Klaipėdoje, užkariauja vis daugiau dalyvių simpatijų ir yra siekiamybė eiliniam moksleiviui ir jo mokytojui. Norisi tikėti, kad dažnam dalyviui ne prizinės vietos ar vardas lemia norą čia būti. 

Padrąsinimai iš komisijos pirmininkės lūpų „Patikėkite, mes jūsų draugai" ar plojimo pamokos prieš grupių pasirodymą sakyte sakė - esame bendros kovos už gimtąjį žodį kariai. Tad kaipgi sekėsi kovoti? 

5-8 klasių grupė I laipsnio Lietuvos Respublikos švietimoir mokslo ministerijos diplomais apdovanoti:  Vėjas Marčenkovas. Kauno Antano Smetonos gimnazija, 7 klasė. Henrikas Nagys „Vasaros naktis",Juozas Erlickas „Apsilankymas pas sergantį draugą". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rūta Jagminaitė  Gabija Jankūnaitė. Panevėžio „Saulėtekio" vidurinė mokykla, 5 klasė. Renata Šerelytė „Iškalbuskaukas". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Ralikauskienė II laipsnio Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerijos diplomais apdovanoti:Sandra Šiurytė. Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla, 5 klasė. Jurga Ivanauskaitė „Kaip Marsis žemėje laimės ieškojo". Ruošė lietuviųkalbos mokytoja Valdemara Butkevičienė   Grigorijus Orlovas. Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla, 7 klasė. Vytautas Misevičius „Meilės bacilos". Ruošė teatro mokytoja ekspertė Jolanta Narbutaitienė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Alma MotiejūnienėIII laipsnio Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerijos diplomais apdovanoti: 

Liveta Tamošaitytė. Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, 7 klasė. Vytautas V.Landsbergis „Pasaka apie slieką Beretę". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Živilė Lembutienė  Monika Griežytė. Kauno Antano Smetonos gimnazija, 7 klasė.Liutauras Degėsys „Paukštis pasakoja vabalams apie sniegą", Henrikas Nagys„Mano angelas". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Milda Jovaišienė   Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministerijos pagyrimo raštais apdovanoti: Už aktyviąkūrybinę pozicijąEmilija Kasperavičiūtė. Elektrėnų „Ąžuolyno" pagrindinė mokykla, 5klasė. Henrikas Radauskas „Žiemos pasaka", Jurgis Gimberis „Ne taip, kaipkiti". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilija Tarvydienė Užoriginalią kūrinio interpretaciją Jokūbas Giedraitis. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla, 7 klasė. Kęstutis Kasparavičius „Dainininkas". Ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Jolanta Juozapaitienė    

9-12 klasių grupė

I laipsnio Lietuvos Respublikos švietimoir mokslo ministerijos diplomais apdovanota:  Ieva Lelėnaitė. Klaipėdos „Varpo" gimnazija, 12 klasė. Justinas Marcinkevičius „Dienoraštis be datų" draugų daina, Dovilė Zelčiūtė „Neapleisk manęs,meile". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Neolė Jucienė  II laipsnio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomaisapdovanoti:Greta Parnarauskaitė. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, 10 klasė. Ištrauka iš Jurgos Ivanauskaitės romano „Mėnulio vaikai". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Puišienė Dovydas Laukys. VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinėmokykla, 12 klasė. Vytautė Žilinskaitė „Kaip sakyti kalbą", Justinas Marcinkevičius „Mindaugas" (ištrauka). Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita Urbonavičienė  Šarūnas Petrauskas. VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazija, 11 klasė. Juozas Tumas-Vaižgantas „Aš, tarnaitė ir kanarėlė". Ruošė Irena Leščinskienė  III laipsnio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomaisapdovanoti:Kristijonas Balčiūnas. Klaipėdos „Aukuro" gimnazija, 10 klasė. Sigitas Parulskis „Solitude". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lygija Virkšienė Martyna Stankevičiūtė. VšĮ Kauno „Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla, 12 klasė. Ingrida Stankevičienė „Pati geriausia", Ema Ashley „Ir mesištarsime tą žodį...". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Roma Rusteikienė  Mikas Bložis. Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla, 12 klasė. Vacys Reimeris „Praeinantis pro šalį". Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Kuodienė  Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministerijos pagyrimo raštais apdovanoti: Užskirtingų stilių derinimą Vakaris Sarpauskas. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija,12 klasė. Arnas Ališauskas „Jeigu...", Rimas Vėžys „Atsakymas". Ruošė lietuviųkalbos mokytoja metodininkė Vilma Kalesnykaitė ir teatro būrelio vadovė Birutė Šinkūnaitė Užšiuolaikinės literatūros interpretacijąAgnė Bagdanskytė. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, 9 klasė. TilėVakarė „Nusišypsok, Flo" (ištrauka). Ruošė Dramos ekspertas Algis Želvys       

Vertinimo komisijospastabos:

Vitalija Kapsevičienė: vis dar pastebimos kirčio vietos klaidos žodžiuose (toks, koks, visoks, taigi), veiksmažodžio esamajame laike; ilgųjų nekirčiuotų balsių trumpinimas ar tiesiog paskubom neištarti, redukuoti garsai. Virginija Kochanskytė: reikėtų akyliau atsižvelgti į mokinio individualumą, subtiliau parinkti skaitomą tekstą, kalbėti, kas aktualu pačiam skaitovui, ieškoti stiprių emociškai paveikių kūrinių.Irena Žitkutė: priminė būtinumą turėti aiškų santykį su pasirinkta medžiaga, su žiūrovu, sau parinkti dėmesio santykį. Irena Maciulevičienė: pasigesta tautosakos kūrinių, nacionalinės metų tematikos reprezentacijos - M.K.Čiurlionis, Trėmimas ir kt. Vytautas Anužis: reikliau pa(si)rinkti repertuarą,  reikėtų gręžtis į klasikinius žmogiškosios vertės kūrinius, gal net meniškai verstus iš kitų kalbų, amžinų vertybių aktualizavimas šiandien („aktuali turi būti mintis, o ne autorius - ir dar labai madingas"), atrasti nepelnytai užmirštus rašytojus. Danutė Vaigauskaitė: kyla pačių dalyvių sceninė kultūra, gerėja išorinis vaizdas („net batai išvalyti "), tačiau vis dar pasitaiko nemotyvuotai per ilgų skaitomų ištraukų.    

Meninės kompozicijos

I laipsnio Lietuvos Respublikos švietimoir mokslo ministerijos diplomais apdovanoti:  Kauno Antano Smetonos gimnazija. „Tėvyne, be tavęs tuščias ir beprasmis šis pasaulis" (pagal Bernardo Brazdžionio, Jono Aisčio, JustinoMarcinkevičiaus, Janinos Degutytės ir Antano Smetonos gimnazijos mokinių kūrybą). Skaitė: Lukas Teišerskis, Justas Stasiulaitis, Rūta Morozovaitė, Gintarė Babelytė, Rugilė Mikniūtė, Mykolas Malskis, Jokūbas Matulevičius, Gabrielė Ubartaitė, Jonas Brazys. Ruošė muzikos mokytoja ekspertė Asta Miknienėir mokytojas Paulius TamolėII laipsnio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomais apdovanoti:Šakių „Varpo" vidurinė mokykla. „Viskas bus gerai" (pagal šiuolaikinių lietuvių poetų eiles bei Gabijos Grušaitės romano „Neišsipildymas" mintis). Skaitė: Modesta Domeikaitė, Kristina Liudžiūtė, Rūta Valaitytė, Airingas Šuopys, Bernardas Kudulis. Ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, teatro ekspertė Vilija Meškaitienė  Ignalinos rajono gimnazija. „Alio, ar girdi mane?.." (pagal Vytauto Račicko, Algimanto Baltakio, Alekso Churgino, Jono Jakšto, Broniaus Mackevičiaus, Alfonso Maldonio, Teofilio Tilvyčio kūrybą). Skaitė: Ignas Bendorius, Nida Čibiraitė, Ugnė Narbutaitytė, Milda Savickaitė,Šarūnas Urbonas, Vaida Utkaitė, Šarūnas Januškevičius. Ruošė lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Petras Mikštas, teatro mokytoja ekspertė Jolanta Narbutaitienė  Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija. „Tu gyvenai..." (pagal Henriko Radausko poeziją). Skaitė: Justė Beniušytė, Kristina Marija Kulinič, Gerda Surgautaitė, Urtė Žukauskaitė, Paulius Ivanauskas, Ignas Martinaitis, AivarasMicius, Povilas Ostaševičius, Karolis Šimaitis. Ruošė teatro mokytoja ekspertėJanina Matekonytė-Antanėlienė  III laipsnio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomaisapdovanoti: Elektrėnų „Versmės" gimnazija. „Aš tavęs niekada neužmiršiu..."(pagal H.Radausko, P.Širvio, J.Vaičiūnaitės, G.Grajausko ir kt. eiles). Skaitė:Jokūbas Ragulis, Vainius Fedotovas, Karolis Kasperavičius, Marius Kunauskas, KarolisGembickis, Ignas Valiušis, Rokas Arciševskis. Ruošė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Augutė Liutkevičienė  Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministerijos pagyrimo raštais apdovanoti: Užaktualios temos gvildenimą Klaipėdos „Varpo" gimnazija. „Išilgesio visa tai..." (pagal S.Parulskio, A.Marčėno, G.Grajausko, S.Poškausir kitų lietuvių poetų eilėraščius). Skaitė: Gerda Petravičiūtė, Reda Valauskaitė, Kornelija Krasilnikovaitė, Ieva Lelėnaitė, Paulius Tupė, MariusJocys, ruošė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Violeta Beniulienė Užjaunatvišką iniciatyvą Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija. „Maži ir suaugėliai" (pagal Albino Bernoto, Gintaro Grajausko, Juozo Erlicko, Elenos Mezginaitės, Henriko Radausko, Jono Strielkūno ir gimnazistės Jutos Liutkevičiūtės eiles). Skaitė: Aušra Baublytė, AkvilėVitkūnaitė, Dovilė Malinauskaitė, Gintarė Šležaitė, Donatas Stakėnas, DinasLipinskas, Ervinas Janavičius, Žymantas Valainis. Režisierė - gimnazistė AkvilėVitkūnaitė. Kalbos konsultantė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Ašerienė  Vertinimo komisijos pastabos: Vitalija Kapsevičienė: beveik nėra kirčio vietos klaidų, tačiau „išlenda" regionų tarminis pamušalas, kurį reikėtų ateityje taisyti: stringa priegaidžių tarimas (pvz.: artimas), trumpinami nekirčiuoti ilgieji balsiai, „v", „j" tarimas, žodelis „net" pailgintas tariant apie 20 kartų, jaudindamiesi ir skubėdami dalyviai kartais neištaria žodžio garsų. Virginija Kochanskytė: patarimas, kad jaunuoliai kalbėtų nuo savęs - apie tai, kas juos jaudina, o ne per mokytojų „prizmę". Net ir pasirinkę klasikinės poezijos pavyzdžius laimi, nes pirmiausia sau atveria naujas teksto galimybes, prasmes. Nelė Savičenko: meninėse kompozicijose vartojamos teatrinės raiškos priemonės, bet idėja, istorija turi būti papasakota, išreikšta (gal net siužetiškai). Taip gimsta tiesa, paveiki žiūrovui ir sau.Teatre turi būti tiesa. Irena Žitkutė: dramaturgijoje svarbios sudedamosios dalys turi būti išlaikytos - tai temos pristatymas, vystymas, finalas. Pastebimas kūrinių meniškumo augimas - tai mokytojų ir jų auklėtinių kūrybos vaisius. Pagarba ir dėkingumas jiems. Irena Maciulevičienė: labai kūrybiškai parinktos rekvizitinės priemonės, padedančios realizuoti kūrinio idėją, nebuvo besaikio perkrovimo. Prasiplėtė audiovizualinis arsenalas - labai įvairūs ir netikėti sprendimai. Ūgtelėjusi aprangos estetika. Vytautas Anužis: pastebėjo kūrybiškų, talentingų atlikėjų, kurie, kaip bebūtų keista, save geriau realizuoja grupėje, o ne individualiame pasirodyme. Galbūt todėl, kad taip drąsiau...  Danutė Vaigauskaitė: pasidžiaugė, kad visi pasirodymai buvo įdomūs ir kartu tokie skirtingi, o kauniečiai suteikė viltį, jog Lietuvos likimas  - su šauktuku, bet nesu klaustuku...    

Ir dar. Žodžio „kovoti" ar „varžytis" D.Vaigauskaitė labai nemėgsta. Bet kokius akmenis, nešiojamus užantyse, turėtumėme kuo greičiau, anot jos, paleisti į jiems skirtą vietą priešais Klaipėdos Muzikinį teatrą. Tai - metafora, tačiau taikliai apibūdinanti šios moters poziciją.

Jau trejetą metų ji uoliai tiki, kad šį renginį galima iš esmės pakeisti - konkursą į žodžio šventę. Tuo kviečia patikėti ir mus, mokytojus ir mokinius, ragindama drąsiai pareikšti savo nuomonę dėl konkurso sąlygų pakeitimo. 

Ji įsitikinusi, kad „laiką ir jėgas dabar švaistome vėjais, vyksta nesusikalbėjimas visose grandyse". Todėl yra pribrendęs laikas naujiems konkurso nuostatams ir struktūriniams pakeitimams, kuriems pritaria Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro filologinių renginių koordinatorė Jurgita Mačiokaitytė. 

Kokios pasikeitimų gairės? Meninio skaitymo konkurso nugalėtojai ar laureatai turėtų būti išaiškinti regioninėse atrankose, jie apdovanojami I, II ir III laipsnio diplomais. Regionuose vyksta išsamus konkurso aptarimas ir analizė su mokytojais, rengusiais skaitovus konkursui. Į respublikinį renginį iš regiono atrenkama po vieną 5-8 klasių, 9-12klasių ir literatūrinių kompozicijų atstovą - laureatą. Jie turėtų būtiišrinkti, pasak D.Vaigauskaitės, komisijos, kurioje ji pati dalyvautų, ir visų dalyvių - mokytojų bendru sutarimu. Aiškūs vertinimo kriterijai turėtų panaikinti nesusikalbėjimą, gandus, nepasitenkinimą.

Žymiai mažiau nugalėtojų nei anksčiau dalyvautų respublikiniame pasirodyme, gal šventėje, kur vietos jau nebūtų skiriamos, bet mokytojai galėtų analizuoti regionuose atrinktų skaitovų kokybę, aiškintis vertinimo kriterijus, diskutuoti ir bandyti pasiekti bendrą vardiklį apie skaitovų rengimo ir vertinimo procesą, o skaitovai tuo metu dalyvautų kalbos technikos praktiniuose mokymuose, kuriuos vestų žinovai. Šis renginys turėtų būti savotiškas praktinis meninio skaitymo dalyvių rengimo kvalifikacijos kėlimas, kuris padėtų pagerinti meninio skaitymo, lietuvių kalbos kultūros kokybę. Ir tai nebūtinai vyks Klaipėdoje (turbūt nereikia aiškinti, kad savanorių iniciatyva vėliau ar anksčiau ištirpsta). 

Bet visi gerai suprantame, kad tokio turinio baigiamajam etapui vienintelė vieta šiandien yra- Klaipėdos universitetas. Gal kiti kitaip galvojate - tuomet rašykite, argumentuokite, siūlykite! Nors esame ir nedidelė suinteresuotų asmenų grupė, bet kiekvienas galime įtakoti vykstančius procesus. Tuo labiau, kad ant savo pečių pasiėmusi nelengvą naštą D.Vaigauskaitė prašo pagalbos, patarimų.

Viena iš šiemetinių komisijos narių tyliai džiaugėsi, jog geri sprendimai dažniausiai įvyksta pritarus mažumai, ypač meno srityje. Tegul šios mintys būna paraginimas daugumai pareikšti savo nuomonę dėl konkurso likimo.    Pasiūlymus dėl konkurso sąlygų pakeitimo prašytume siųsti el. paštu: jurgita.maciokaityte@lmitkc.lt

Nuotraukos

Video:

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso, meninės kompozicijos dalyviai, apdovanoti LR švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomaisKauno Antano Smetonos gimnazija

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso dalyviai, meninės kompozicijos grupėje, apdovanoti LR švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomaisVilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso dalyviai, meninės kompozicijos grupėje, apdovanoti LR švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomaisIgnalinos rajono gimnazija