Olimpiados.lt
Filologija

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

„Įsivaizduok, kad esi miške augantis medis. Parašyk laišką ir paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus“, – tokia aktualia tema šiais metais epistolinį rašinį kviečiami rašyti mokiniai iš viso pasaulio.

Jungtinės Tautos ateinančius metus paskelbė Tarptautiniais miškų metais. Su jais siejama ir konkursinio rašinio tema, kuria siekiama atkreipti dėmesį į miškų apsaugos ir tausojimo klausimus. 2011 metus skelbdamos Miškų metais Jungtinės Tautos ragina valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovus stengtis ugdyti visuomenės supratimą apie darnų vystymąsi ir palaikyti darnaus vystymo, miškų išsaugojimo idėjas ir veiksmus. Šiomis pastangomis bus prisidedama prie saugaus ateities kartų gyvenimo.

Epistolinio rašinio konkursas, rengiamas nuo 1971-ųjų, šiemet jau 40-asis. Tarptautinį epistolinio rašymo konkursą rengia Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Lietuvoje šį konkursą organizuoja Lietuvos paštas kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru. Mokinių darbus ne vienerius metus vertina Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanas doc. dr. Dainius Vaitiekūnas, rašytojos Gintarė Adomaitytė, Vanda Juknaitė, poetai Ričardas Šileika, Donatas Petrošius ir kiti.

Daugiau informacijos čia.

Renginio plakatas