Olimpiados.lt
Kita

Tradicinis Kazickų šeimos fondo ir ASSIST konkursas Lietuvos moksleiviams!

Kazickų šeimos fondas (KFF) ir JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST Inc (American Secondary Schools for International Students and Teachers) skelbia konkursą 2016–2017 mokslo metų stipendijoms  gimnazijų II klasių moksleiviams.

Tai bus 13-asis konkursas, kurį Lietuvos moksleiviams rengia ir vykdo Kazickų šeimos fondas, skiriantis tris stipendijas. Dar tris (pastaraisiais metais keturias)  skiria ASSIST organizacija ir jos rėmėjai, ASSIST programos ALUMNI.  Kaip ir kasmet, šiemet į privačias JAV mokyklas išvyks ne mažiau nei 6 moksleiviai ir ten mokysis vienerius mokslo metus. Kartu su „Davis“ fondo stipendijomis šiuo metu JAV privačiose mokyklose mokosi 9 moksleiviai. ASSIST stipendijų laimėtojai po metų, praleistų JAV mokykloje, privalo grįžti į savo šalį, mokyklą ir ją baigti.

Visas konkurso sąlygas, kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti, taip pat konkurso eigą rasite čia.

Teiraukitės el. paštu kff.assist@gmail.com arba telefono numeriais 8 52312629, +370 698 25 632.

Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties, siekiančius didžiulių iššūkių moksleivius. Tai unikali galimybė pažinti pasaulį, darbingai, turiningai ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Privačiose mokyklose moksleiviai turi puikias sąlygas mokslui, sportui, užklasinei  veiklai. Jie mokos mažose 10–12 moksleivių klasėse, naudojasi puikiai įrengtomis laboratorijomis, sportuoja gerai įrengtuose stadionuose, sporto salėse, gyvena mokyklų bendrabučiuose.

Lietuvos moksleiviai pasiekia puikių akademinių žinių ir aukštų kitos veiklos įvertinimų. Grįžę ir baigę vidurines mokyklas toliau sėkmingai tęsia mokslus geriausiuose Lietuvos ir pasaulio universitetuose. Nuo 2004 m. jau 3 moksleiviai studijuoja JAV Harvardo universitete. Baigę studijas labai sėkmingai dirba politikos, verslo, medicinos, finansų srityse tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. 

JAV ambasada Vilniuje yra įsteigusi dvi papildomas stipendijas konkurso laureatams, kuriems sunku sumokėti nustatytą šeimos mokestį. Tam moksleivis turi pateikti papildomus dokumentus.

Grįžę moksleiviai dalijasi per metus sukaupta patirtimi apie JAV, privačių mokyklų, bendruomenės kultūrą, gyvenimo būdą, mokymosi ir bendravimo ypatumus mokyklos bendruomenėje, su draugais. Kiekvienam šios programos moksleiviui surandama Amerikiečių savanorių šeima, kuri rūpinasi moksleiviu per atostogas ir laisvadienius. Tarp moksleivių šeimų užsimezga glaudūs ilgalaikiai ryšiai.

Dalyvavimas konkurse suteikia naudingų žinių ir patirties visiems dalyvaujantiems. Yra 3 konkurso etapai:

  1. Dokumentų (paraiškos) rengimas.  Paskutinė dokumentų išsiuntimo paštu diena – lapkričio 28 d.
  2. Anglų kalbos testas ir rašinys nurodyta tema. Į antrą etapą pakviečiami moksleiviai, kurie laiku pateikė visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Testo data – gruodžio 19 d.
  3. Interviu. įvertinus visus dokumentus ir anglų kalbos žinias (testas, rašinys), moksleiviai kviečiami į interviu. Pokalbį veda iš JAV atvykę, didelę pedagoginio darbo praktiką turintys ASSIST valdybos nariai. Interviu vyks 2016 m. sausio mėn.