Olimpiados.lt
Filosofija

XIII mokinių filosofijos olimpiados respublikinis etapas (+ VISI rezultatai)

Šiandieną, balandžio 10d., Vilniuje vyko respublikinė šalies moksleivių filosofijos olimpiada. Antrojo turo metu esė rašyti buvo siūlomos šios temos:

1. "Būtis - mes neturime jokio kito jos įsivaizdavimo, nei kad: "gyventi" (F. Nietzsche)

2. "Baimės akivaizdoje nutyla bet koks yra sakymas" (M. Heidegger)

3. "Ar mes neturėtume tikėti tuo, kuo mums geriau tikėti?" (W. Jamesas Pragmatizmas)

4. "Blyksnis gali atvesti į filosofinę būseną, į mąstantį atvirumą pasauliui, vadinasi į akylesnį, daiktų esmę ir tiesą atskleidžiantį regėjimą" (A. Šliogeris Transcendencijos tyla)

5. "Tai, kad žmogus turi Aš vaizdinį, iškelia jį virš kitų žemėje gyvenančių būtybių" (I. Kantas)

6. "Reikia elgtis taip, lyg pats su savimi kalbėtumeis. Apie ką? Apie tai, ką žmonės su didžiausiu noru kalba apie kitus - stenkis save vertinti blogai. Taip priprasi ir sakyti tiesą, ir išgirsti ją" (Seneka Laiškai Lucilijui)

Skelbiame rezultatus:

I vieta - Rubikas Ignas, rašęs tema: „Blyksnis gali atvesti į filosofinę būseną, į mąstantį atvirumą pasauliui, vadinasi į akylesnį, daiktų esmę ir tiesą atskleidžiantį regėjimą“ (A. Šliogeris) (Vilniaus licėjus, TB2; mokytojas E. Šidlauskas).

II vieta - Goštautaitė Asta, rašiusi tema: “Būtis – mes neturime jokio kito jos įsivaizdavimo, nei kad :“gyventi“ (F. Nietzsche) (Šiaulių Didždvario gimn. TB2; mok. B. Kuičienė) bei

Rybačiauskaitė Karolina, rašiusi tema: “Baimės akivaizdoje nutyla bet koks yra sakymas“.(M. Heideggeris) (Alytaus Jotvingių gimnazija 3ckl.; mok. Danutė Sasnauskienė).

III vieta - Drėgvaitė Paulina, rašiusi tema: “Būtis – mes neturime jokio kito jos įsivaizdavimo, nei kad :“gyventi“ (F. Nietzsche) (VŠį Kauno Jėzuitų gimnazija, II a, mok. Darius Klibavičius); Gorodeckis Paulius “Būtis – mes neturime jokio kito jos įsivaizdavimo, nei kad :“gyventi“ (F. Nietzsche) (Kauno Tado Ivanausko vid.m-la, 12 a kl; mok. J. Kilikauskienė);

Habdankaitė Daina, rašiusi tema: “Baimės akivaizdoje nutyla bet koks yra sakymas“(M. Heideggeris) (Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija IV d; mok. R. Kesminienė).

Vertinimo protokolas. Dalyviai, dalyvavę antrajame ture, savo darbus, kaip ir buvo minėta olimpiados metu, yra prašomi atsiųsti el. paštu greta.lisauskaite@gmail.com

Dėl antrankos į IPO:

Esė galutinis terminas yra balandžio 20d., siųsti reikia adresu jurabara@gmail.com.

Tema:

    „Siehe die Guten und Gerechten ! Wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werthe, den Brecher, den Verbrecher: - das aber ist der Schaffende." Nietzsche Friedrich. Also Sprach Zarathustra. Ein Buch fur Alle und Keinen. - Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1994, P.21

  « Voyez les fidèles de toutes les croyances ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise leurs tables des valeurs, le destructeur, le criminel : — mais c’est celui-là le créateur ». Friedrich Wilhelm Nietzsche Ainsi Parlait Zarathoustra, Hayes Barton Press, p.13

"Behold the good and the just! Whom do they hate most ? The man who breaks tables of values, the breaker, the lawbreaker: yet he is a creator" Friedrich Nietzsche Thus Spoke Zarathustra. New York: The Viking Press, 1966, p. 23.

"Pasižiūrėk į tuos geruosius, teisinguosius! Ko neapkenčia jie labiausiai? O to, kas lenteles vertybių jų sudaužo, daužytojo, todėl ir nusikaltėlio jie neapkenčia, - bet tai yra kūrėjas". Nietzsche F. Štai taip Zaratustra kalbėjo. V.:Alma littera, 2002

Carpe diem!

Nuotraukos, I turo darbai, VISI rezultatai.