Olimpiados.lt
Filosofija

XVII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo užduotys [Pataisytos]

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada 2014 metais vyks dviem turais.

I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis (pataisytos) ir informaciją apie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki 2014 m. vasario 1 d. išsiųstos adresu:   Lietuvos edukologijos universitetas, 

Socialinių mokslų fakultetas, Filosofijos katedra

Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija, 

T. Ševčenkos g. 31 - 228 kab., LT-03111 Vilnius, 

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiadai 

(data ant voko (pašto spaudas) turi būti ne vėlesnė kaip galutinė atliktų užduočių teikimo data).

II olimpiados turas vyks 2014 m. kovo 7-8 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, Vilnius. Bus rašoma filosofinė esė. Laimėję 1-10 vietas mokiniai dalyvaus tarptautinėje mokinių filosofijos olimpiadoje Vilniuje 2014, gegužės 15-18 d.d.

Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai.

Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu jurabara@gmail.com.

Mokiniai, atvykę į II turą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas apmoka savivaldybių švietimo skyriai.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro informacija